CO2-neutral bilfärja snart verklighet

En CO2-neutral bilfärja kommer snart att trafikera Næssund i danska Thy och Morsø Kommune. Det är resultatet av ett svensk-dansk-norskt samarbetsprojekt.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut bedriver sedan länge forskning som syftar till ökad användning av energieffektiva lättviktskonstruerade fartyg. Ett stort steg framåt är ett nyligen avslutat konceptutvecklingsprojekt där SP bland annat genomförde en omfattande brandriskanalys och kostnadsanalys för en bilfärja i kolfiberkomposit. Projektet bekostades av ett svensk- dansk-norskt samarbetsprojekt, MARKIS samt av ”den Danske Maritime Fond”.

Resultaten från projektet har nu lett till att Næssund-färjan i danska Thy och Morsø Kommune fått statligt stöd för en eldriven kolfiberfärja som kommer att drivas med överskottsel från kommunens vindkraftsverk. Driften blir därigenom koldioxidneutral.

–  Att kunna visa hur konstruktioner görs brandsäkra är helt avgörande för möjligheten av att bygga miljövänliga färjor i nya lättviktsmaterial”, säger Franz Evegren, doktorand och forskare inom brandteknik på SP.

Det finns ett stort intresse för nya energi- och miljöeffektiva färjor och även servicefartyg för expanderande vindkraftsparker till havs. Nyligen genomförde därför SP i samarbete med Chalmers och KTH välbesökta seminarier om energieffektiva lättviktsfärjor.

För mer information kontakta:
Franz Evegren tel. 010-516 50 88, franz.evegren@sp.se
Kerstin Hindrum tel. 010-516 65 86, kerstin.hindrum@sp.se

Taggar: