Daniel Gillblad förstärker AI Innovation of Swedens ledning

Report this content

Daniel Gillblad, Forskningsansvarig för AI på RISE, tillträder nu på halvtid rollen som Co-director - Scientific Vision för AI Innovation of Sweden. Detta ger AI Innovation of Sweden ytterligare expertis och förmåga att accelerera tillämpningen av AI i Sverige.

- Det känns jättespännande att mer officiellt kliva in i AI Innovation of Sweden. Nu när vi rullar ut satsningen nationellt är det viktigt att vi tar med den erfarenhet som finns hos alla partners och att vi på allvar jobbar tillsammans för att växla upp utvecklingen i Sverige. Genom att utnyttja tidigare erfarenheter kan vi fokusera på rätt saker tillsammans och säkra en ökad attraktivitet inom området, både inom industri, samhälle och rekrytering – för hela Sverige, säger Daniel Gillblad.

I rollen som Co-Director - Scientific Vision, kommer Daniel Gillblad tillsammans med Martin Svensson, Co-Director - Operations, driva utvecklingen av AI Innovation of Sweden och arbeta för att på bästa sätt accelerera AI-baserad forskning och utveckling inom både privat och offentlig sektor.

- Vi har lagt mycket energi på att finna rätt person och är väldigt glada över samarbetet med RISE, detta är ytterligare ett steg i ambitionen att etablera samverkansstrukturer som stärker Sverige. Med Daniels erfarenhet och djupa kunskap inom AI-forskning, kopplat till den breda samarbetsplattform AI Innovation of Sweden håller på att bli, tar vi ett stort steg i rätt riktning, säger Martin Svensson.

Daniel Gillblad tillträdde rollen den 1 september 2019 och kommer att fortsätta ha sin bas i Stockholm.

 

Om AI Innovation of Sweden

AI Innovation of Sweden är en nationell kraftsamling som accelererar innovations- och forskningsarbete för tillämpning av AI, med det övergripande målet att långsiktigt stärka svensk industris konkurrenskraft och den svenska välfärden. Genom att tillhandahålla mötesplatser, nätverk, projektresurser, data och domänkunskap möjliggör, initierar och driver AI Innovation of Sweden projekt inom applicerad AI.

AI Innovation of Sweden finansieras av Vinnova och Västra Götalandsregionen samt drygt femtio partners från industri, offentlig sektor, forskningsinstitut och akademi. Formell värd för satsningen är Lindholmen Science Park AB. www.ai.se

 

För mer information kontakta:

Daniel Gillblad
daniel.gillblad@ri.se
+46 70 620 17 98

Martin Svensson

martin.svensson@lindholmen.se

+46 73 025 52 99

Prenumerera