Ericsson och RISE samarbetar för morgondagens digitala samhälle

Ericsson och forskningsinstitutet RISE har tecknat samarbetsavtal om ett långsiktigt strategiskt samarbete för att stärka forskningen och innovationskraften hos båda parterna. I ett första skede inriktas samarbetet mot framtidens transportsystem, Internet of Things, cybersäkerhet, förpackningar som en del av den uppkopplade logistik-kedjan samt sensorer.

- RISE har kompetens inom många områden som är relevanta för oss. Avtalet kan ge oss forskning inom strategiskt viktiga områden, kompetensutveckling av medarbetare, ökat nyttjande av RISE infrastruktur och testanläggningar samt att vi gemensamt utforskar de möjligheter som är kopplade till morgondagens digitala samhälle och den transformation som behöver ske, säger Erik Ekudden, Chief Technology Officer på Ericsson.

- Vi ser också att RISE kan bidra till att rulla ut 5G i olika industrier och tillämpningar. Det kan vara gruvor såväl som fastigheter, sjukhus, fabriker eller universitetscampus. RISE är aktivt i en mängd branscher och kan ge stöd för att 5G ska kunna tillämpas och komma ut på bästa vis, säger Erik Ekudden.

Samarbetsavtalet löper över minst fem år. Inom ramen för samarbetet ska också ett årligt öppet seminarium arrangeras för att sprida ny kunskap till fler aktörer.

- För många av de samhällsutmaningar som Sverige och världen står inför är ny teknologi en del av lösningen. Nya teknologier inom ICT erbjuder en genväg till att ett mer hållbart samhälle. Det gäller till exempel klimathotet och omställningen till ett mer hållbart transportsystem. Fortsatta satsningar på forskning och innovation är avgörande för att Sverige ska behålla sin position som välfärdsland. De innovationer och lösningar som blir resultatet av vår samverkan kommer att vara till nytta för samhälle och svenskt näringsliv, säger Pia Sandvik, VD RISE.

- Nu kommer vi att jobba för ett ökat utbyte mellan våra organisationer och för att medarbetare ska kunna växla mellan RISE och Ericsson, det hoppas jag bidrar till att stärka Kista som innovationsmiljö, säger Pia Sandvik.

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera