Ett steg närmare helsvensk öl

Report this content

Öltillverkning är en bransch med snabb tillväxt i Sverige. I dag finns fler än 300 bryggerier enligt Sveriges Bryggerier. Det produceras lokala ölsorter över hela landet, men större delen av humleråvaran importeras, trots att det går att odla humle i Sverige. Så behöver det inte vara, menare forskare på RISE.

Gunnar Lundin är forskare på RISE, som undersökt hur svensk humleodling skulle kunna expandera.

- Humleodlingarna är mycket arbetsintensiva. Ska svensk humleodling expandera behöver skördearbetet mekaniseras. Flera odlare står därför i begrepp att investera i någon form av plockmaskin, men i dag saknas småskaliga skördemaskiner med CE-märkning, alltså som är godkända inom EU.

I Nordamerika tillverkas småskaliga plockmaskiner som kan vara lämpade för många svenska odlingar, men eftersom de saknar CE-märkning får de inte säljas eller användas yrkesmässigt i Europa.

- Utifrån RISE granskning av nordamerikanska skördemaskiner skulle de kunna EU-anpassas. Men det görs bäst av tillverkaren eller av importör eftersom anpassningen är svår för enskilda humleodlare. Ett intressant alternativ till EU-anpassade, importerade maskiner är att bygga skördeutrustning här i Sverige.

Val av sort och produktionsplats ger mikrobryggerierna stora möjligheter att med humlen skapa unika produkter med kommunicerbara mervärden.Totalt sett är intresset för svensk humle kraftigt stigande vilket innebär att det finns potential för odlare som vill utveckla en egen produktion. Med ett brett urval av olika sorters svensk humle från olika delar av landet skulle mikrobryggerier kunna skapa unika och helsvenska produkter.

Undersökningen har bekostats med medel från Stiftelsen SLO-fonden. Arbetet har genomförts inom RISE av certifierare Bengt Zetterström, Svensk Maskinprovning, samt forskare Gunnar Lundin, Jordbruk och livsmedel.

Läs mer:

RISE Rapport 2017:63 ”Småskaliga plockmaskiner för humle – bedömning av maskinsäkerhet och åtgärdsförslag” http://ri.diva-portal.org/

Kontakt:

Gunnar Lundin, forskare RISE Jordbruk och livsmedel Gunnar.lundin@ri.se 010-516 69 56

Humle (Humulus lupulus)

  • På 700-talet upptäcktes humlens konserverande effekt som gjorde att ölbryggningen i Europa tog fart.
  • Vilda arter av humle har förekommit i miljontals år och tros ursprungligen härstamma från Kina.
  • Vid ölbryggning är det humleplantans kottar som används. Inuti kottarna sitter körtlar som producerar ett gult pulver – lupulin.
  • Lupulinet innehåller 500 olika substanser som ger ölet sin karakteristiska arom och beska.
  • I Sverige har humle odlats i över 1000 år.
  • Från 1400-talet fram till 1860 var humleodling lagstadgad vilket innebar att varje gård var skyldig att odla humle och ge ”vart tionde” till kyrkan.

Prenumerera

Media

Media