EU- och handelsminister Ann Linde besökte RISE Processum i Örnsköldsvik

Under fredagen besökte EU-och handelsminsiter Ann Linde RISE Processum i Örnsköldsvik. Vid besöket deltog ministern i en presentation av verksamheten och en rundvandring i Processums forsknings- och utvecklingsmiljö. Med under besöket var också ordförande i landstingsfullmäktige Elvy Söderström, riksdagsledamot Kristina Nilsson och Örnsköldsviks kommunalråd Per Nylén.

Skogen och skogsindustrin är en nyckel till omställningen till ett hållbart samhälle och en cirkulär biobaserad ekonomi. Många produkter som idag produceras från olja kommer i framtiden att produceras från skoglig råvara, något som ministern fick ta del av under mötet. Bland annat visades skogsbaserad protein för fiskfoder, nya material baserade på nanocellulosa och olika typer av cellulosabaserade plastsubstitut.

- Jag är väldigt stolt över att ha fått presentera vår verksamhet för EU- och handelsministern, säger Magnus Hallberg, vd på RISE Processum. Tillsammans med våra medlemsföretag och vårt kluster kan vi visa upp en otrolig kompetens och vi fick också möjlighet att visa ministern vår miljö och vilka möjligheter som finns i den forskning och utveckling vi bedriver i klustret.

Under rundvandringen visade Björn Alriksson hur Processum arbetar hela vägen från laboratorieskala upp till fullstor demoskala. Utöver det fick ministern också möjlighet att träffa en av Processums senaste värvningar, Lalie Kossitz från Sydafrika, som berättade mer om varför hon valde Örnsköldsvik som hem och Processum som arbetsgivare.

RISE Processums vd Magnus Hallberg var mycket nöjd efter besöket och lyfter upp EU-stödets betydelse för Processum.

 - EU har haft en stor betydelse i Processums utveckling. Framför allt har stöd från den europeiska regionala utvecklingsfonden bidragit till att vi kunnat bygga upp infrastruktur, nätverk och kompetens som idag gör oss konkurrenskraftiga i andra EU-program så som Horizon 2020. Ungefär hälften av vår forskningsverksamhet finansieras idag av EU , avslutar Magnus Hallberg

Presskontakter:

Magnus Hallberg, vd RISE Processum: 010-516 67 63, magnus.hallberg@processum.se

Frida Niska, kommunikationschef RISE Processum: 010-516 67 82, frida.niska@processum.se

Processum startades 2003 och har utvecklats till ett ledande bioraffinaderiinitiativ på både en nationell och internationell arena. Största delen av verksamheten ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus. Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ längs den norrlandskusten så utgör Processum med universiteten ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, energilösningar och bränslen från skogsråvaran. Processum är värd för tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi. Processum AB ägs till 60 % av RISE Research Institutes of Sweden och till 40 % av Processums Intresseförening och är därmed ett dotterbolag till RISE. Processum ingår i division RISE Bioekonomi. Processums huvudkontor finns i Örnsköldsvik. I december 2017 etablerades även ett kontor i Sundsvall.

www.processum.se

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera

Media

Media