Flygplatsövervakning med drönare för förbättrad flygsäkerhet

Framtidens flygplatser kommer att vara allt mer automatiserade och fjärrstyrda, och drönare förväntas vara en del i den dagliga verksamheten. Projektet ASAS, Airport Surveillance for Airport Safety, leds av RISE och genomförs i samarbete med LFV (Luftfartsverket), Sveriges regionala flygplatser, Örnsköldsvik Airport och FlyPulse.  Projektet ska demonstrera drönarlösningar som hjälper till att automatisera verksamheten, förbättra säkerheten, optimera resursutnyttjandet och minska miljöpåverkan vid flygplatser.

2015 introducerade LFV (Luftfartsverket) världens första Remote Tower Center med vilket trafikledningen för Örnsköldsvik Airport kunde fjärrstyras från Sundsvall/Midlanda Airport. 2017 började man använda uppkopplade fordon för att förbättra säkerheten. Fysiska stoppljus ersattes med digitala signaler för att förhindra att fordon närmade sig landningsbanan utan tillstånd.

För att driva utvecklingen inom flygplatsautomatisering vidare har LFV i samarbete med Örnsköldsvik Airport startat ett program med visionen om den "autonoma flygplatsen". Här ska framtidsinriktade lösningar testas och utvärderas för säkra, kostnadseffektiva och fjärrstyrda automatiserade flygplatser. Ett område som ska utforskas är integration av drönarlösningar i den dagliga verksamheten.

Att inspektera flygplatser innebär många rutinuppgifter som att övervaka galler, spana efter vilda djur och inspektera landningsbanor. Det är uppgifter som vanligtvis är tidskrävande och arbetsintensiva och innebär utsläpp när fossildrivna fordon används.

- Istället för att köra ett terrängfordon för att kontrollera flygplatsens stängsel kan eldrivna drönare användas för automatisk kontroll och streama livevideo till personalen. Detta kommer att spara betydande mängder tid och daglig bilkörning och därigenom minska kostnader och fordonsutsläpp, säger Jonas Didoff, projektledare för LFVs räkning. Med avancerade detekteringstekniker kan systemet också larma personalen om staketskador uppstår eller djur finns på flygplatsens område.

Projektet drar nytta av den erfarenhet av drönarutveckling som finns hos FlyPulse och kommer att leverera drönarlösningar som är skräddarsydda för flygplatsernas behov.

- Flygplatsen är en speciell miljö där nära samspel med flygledare och myndigheter behövs. Våra drönarlösningar måste kunna hantera flygplanen och arbeta dag som natt samt i svåra väderförhållanden, säger Jan Björn, VD på FlyPulse.

RISE leder projektet och kommer att bidra med sina kompetenser inom trådlös kommunikation och automation för utveckling av drönare samt affärsutveckling.

- Vi måste utvärdera olika kommunikationslösningar för att säkerställa tillgänglighet och tillförlitlighet för fjärrstyrning och dataöverföring. 5G är ett område som vi kommer att titta närmare på, säger Lei Chen, senior forskare vid RISE. Dessutom kommer vi att undersöka hur en sömlös integrering av en sådan lösning kan göras i det nuvarande driftproceduren och skapa en innovationsplattform för framtida avancerade intelligenta funktioner.

Projektet pågår i 14 månader och kommer att demonstreras i mitten av 2019. Projektet finansieras av VINNOVA genom deras program för framtidens drönare.

För mer information kontakta

Lei Chen, senior forskare RISE: lei.chen@ri.se, 076-777 14 49

Om RISE

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Om FlyPulse

FlyPulse AB är ett bolag baserat i Trollhättan som fokuserar på utveckling av drönarsystem. Teamet på FlyPulse har stor erfarenhet från både bilindustrin och autonoma fordon och rymdindustrier utöver deras mer än 10 år långa engagemang för flygplan och dronehobby. FlyPulse har tidigare varit en del av framgångsrika forskningsprojekt inom drontransporter av medicinsk utrustning. www.flypulse.se

Om LFV (Luftfartsverket)

LFV erbjuder flygtrafikledning och tillhörande tjänster för civil och militär luftfart och är Sveriges ledande aktör inom detta område. Forskning och utveckling är ett viktigt område för LFV, för att kunna erbjuder smarta lösningar för morgondagens luftfart. Flygtrafikledning på distans är en relativt ny metod för att flygtrafikleda flygplan i luftrummet. LFV var först i världen med att utveckla flygtrafikledning på distans, vilket har fått stor global uppmärksamhet. LFV har cirka 1 100 anställda och en omsättning på 3,1 miljarder kronor. www.lfv.se

Om Örnsköldsvik Airport

Örnsköldsvik Airport AB (OER) är ett kommunalt bolag som ägs av Örnsköldsvik kommunkoncern. Med cirka 100 000 passagerare varje år är OER-flygplatsen porten till regionen. OER-flygplatsen är ansluten till Remote Tower Center som introducerades av Luftfartsverket 2015, och sedan dess har flygledningen utförts på distans från Sundsvall. Örnsköldsvik Airport AB utvecklar för närvarande en testplats för "Autonomous Airport" i samarbete med Luftfartsverket. www.oer.se

Om Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser (SRF) är ett samarbetsorgan för Sveriges icke-statliga flygplatser. SRF verkar för att utveckla flygtrafiken och därmed tillgängligheten för alla Sveriges regioner. SRF arbetar genom att påverka regeringen och berörda statliga myndigheter till att ge de icke-statliga flygplatsernas förutsättningar för att kunna bevara samt utveckla sin verksamhet. SRF har för närvarande 32 medlemsflygplatser och finns över hela landet från Pajala i norr till Kristianstad i söder. www.flygplatser.se

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera

Media

Media