• news.cision.com/
  • RISE/
  • Förbud mot fluorvallor inom skidsporten ställer krav på effektiva testmetoder

Förbud mot fluorvallor inom skidsporten ställer krav på effektiva testmetoder

Report this content

Från och med vintersäsongen 2020 - 2021 inför internationella skidförbundet, FIS, ett förbud mot fluorvallor inom alla skiddiscipliner. Det betyder att färdplanen mot en fluorfri tävlingsskidåkning som 30 aktörer från internationell skidsport tillsammans med RISE och Peak Innovation tagit fram kan genomdrivas snabbare. Nu gäller det att få fram en effektiv testmetod för att upptäcka fluorvalla på skidorna som kan användas i stora internationella tävlingar.

 

Inom projektet POPFREE Ski Goes Global, koordinerat av RISE Research Institutes of Sweden och Peak Innovation, var målet att initiera en internationell dialog och bana väg för väg för en global utfasning av PFAS-baserade skidvallor på alla tävlingsnivåer. Tillsammans med nyckelaktörer från skidsporten i Europa identifierades aktiviteter och åtgärder som har sammanställts i en handlingsplan mot PFAS-fri tävlingsskidåkning.

- Genom att föra samman alla aktörer, samordna processen och säkerställa en faktabaserad bakgrund har projektet varit en mycket viktig drivkraft till det beslut som fattades av FIS, säger Vegard Ulvang, ordförande i FIS längdåkningskommitté och olympisk mästare.  

- Att ett förbud nu kommer snabbare än estimerat i den framtagna färdplanen är väldigt positivt. Färdplanen var givande för att få alla på banan, och det arbete och aktiviteter som identifierats i färdplanen blir nu ännu viktigare att implementera, säger projektledare Lisa Skedung från RISE.

Per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) har förmåga att avvisa vatten, smuts och fett och används i skidvalla för att minska friktion mot snö. Dessa kemikalier har emellertid en extremt långsam nedbrytning och kvarstår mycket länge i naturen. I kombination med hög rörlighet för PFAS leder detta till bioackumulering och möjlig exponering för människor genom luft, mat och dricksvatten. PFAS finns i blod hos djur, även i avlägsna regioner, såväl som hos människor inklusive spädbarn. Vissa PFAS har visat sig vara giftiga och har kopplats till negativa hälsoeffekter.

För att förbudet mot fluorvallor ska kunna få avsedd effekt krävs en robust metod för att identifiera fluor på skidor i samband med tävling. Norsk institutt for luftforskning (NILU) har tillsammans med Fraunhofer IVV i Tyskland under de senaste två åren utvecklat och pilottestat en metod för att indikera fluorerade ämnen på skidor.

- Vi har nu en testmetod som fungerar och som kan identifiera funktionella mängder av PFAS på skidor innan start. Den är senaste vintern prövad i norska barn- och ungdomstävlingar och vi kommer att fortsätta under säsongen 2020 med stickprover på olika tävlingar säger Martin Schlabach på NILU.

RISE, Peak Innovation och NILU förbereder vidare utveckling av den så kallade SkiFT-metoden för att göra den ännu mer robust och anpassad till de krav och regelverk som FIS och nationella skidförbund kräver för en implementering på elitnivå.

-Totalt kommer vi jobba parallellt med 4 olika tekniker där vi bland annat kommer att utvärdera vilka möjligheter som finns att träna upp och använda hundar för sökning av PFAS på skidor i samband med tävling, säger RISE projektledare Lisa Skedung.

Introduktionen av PFAS i form av fluorvalla under 80- och 90-talet har gett avsevärt snabbare åktider i framförallt varma skidfören. Fluorvalla har de senaste 30 åren utvecklats till en nödvändighet för att uppnå de bästa resultaten, och de fluorpulver som idag anses ge bäst prestanda kostar tusenlappar för ett fåtal gram. Att en utfasning nu sker är inte bara på grund av visade hälsoeffekter och spridning av persistenta kemikalier till miljön, utan handlar också om att skapa en mer jämlik sport.

- Ett totalt förbud för fluorvallor är rätt väg framåt då det eliminerar alla oklarheter kring den nya EU-lagstiftningen. Dessutom kommer fler PFAS att regleras i framtiden och man slipper även hårklyverier kring om likartade ämnen är förbjudna eller tillåtna, säger Joel Svedlund från Peak innovation.

Tävlingsaktörer och nationella skidförbund har varit aktiva i arbetet med färdplanen mot en fluorfri skidsport och tar nu själva viktiga steg mot utfasning av fluorvallor, för att vara redo när de nya reglerna träder i kraft.

- Färdplanen är viktig i vårt arbete mot våra nationella föreningar kring ämnet och för att förklara på ett bra sätt varför vi kommer behöva ställa om i våra egna led först. Vi börjar direkt denna säsong med att utbilda på nationell nivå kring de fluorerade ämnena vi använder inom skidskytte. Vi har också startat ett par initiativ för att minska eller ta bort fluor från våra nationella tävlingar och diskuterar nu i våra verkställande kommittéer hur en utfasning ska ske, säger Andreas Kårström, Svenska Skidskytteförbundet.

–  I Vasaloppets hållbarhetsstrategi ingår bland annat att minska mängden kemikalier och nedskräpning i naturen. Som partner i projekt POPFREE får vi både expertkompetens och ett brett nätverk där vi tillsammans jobbar för mer hållbara arrangemang. Den färdplan vi nu tagit fram ger oss ett mycket bra stöd i att prioritera aktiviteter som hjälper oss att bli än mer hållbara framöver, säger Mats Rylander, hållbarhetsansvarig på Vasaloppet.

- För Svenska Skidförbundet är hållbarhet en viktig fråga som vi aktivt jobbar med i vår dagliga verksamhet på olika sätt. Deltagandet i projektet POPFREE har gett oss kunskap och tillgång till ett nätverk som stärker oss i arbetet med att skapa hälsosamma miljöer i vår skidrörelse. Med hjälp av färdplanen sätts vårt arbete in i ett större sammanhang där vi tillsammans med övriga aktörer identifierar aktiviteter för en alltmer hållbar verksamhet, säger Anna Ottosson Blixth, verksamhetsutvecklare på Svenska Skidförbundet

POPFREE Ski Goes Global är en förstudie, finansierad av Vinnova, som drivs av RISE och Peak Innovation under 2019. Mer information om projektet finns på https://www.ri.se/sv/popfree/om-popfree-ski-goes-global.

 

För mer information kontakta:

Lisa Skedung, Projektledare RISE 

070 – 619 60 16, lisa.skedung@ri.se

Joel Svedlund, Peak Innovation

070-621 21 76, joel.svedlund@peakinnovation.se

 

Prenumerera