Forskare vill testflyga svenskt biobränsle 2021

Report this content

Energimyndigheten har beviljat medel till en förberedande studie, för att förhoppningsvis inom ett par år producera och testa flygjetbränsle baserat på svenska skogsrester – och testflyga bränslet med kommersiellt flyg i Sverige. Förstudien ska underlätta och riskminimera en första kommersiell anläggning för tillverkning av flygbiobränsle baserat på skogsrester i Sverige.

Projektets aktörer spänner över hela värdekedjan, med flygbolagen SAS och BRA, holländska SkyNRG, tyska Ineratec och Arvos Schmidtsche Schack, Smurfit Kappa Piteå, Sveaskog, Fly Green Fund, Svebio och Luleå Tekniska Universitet samt med stöd av Swedavia, ägare av flygplatser i Sverige och KLM. RISE medverkar och kommer att bidra till både ingenjörsarbete rörande ombyggnad av den befintliga biodrivmedelspiloten i Piteå samt tekno-ekonomisk analys av konceptet.

- Det ska bli väldigt spännande att arbeta med demonstration och utvärdering av denna förgasningsbaserade teknik, som är en av de som har störst potential att bidra till lokal produktion av bioflygbränsle i Sverige på kort- och medellång sikt. Vi strävar efter att snabbt skapa förutsättningar för kommersiell produktion genom att minska riskerna för investerare. Både den tekniska demonstrationen av hela värdekedjan och en grundlig tekno-ekonomisk analys bidrar till det, säger Erik Furusjö som är RISE projektledare.

Förstudien, som löper till och med december 2019, innebär bland annat teknisk utredning av tillverkningsteknik för ett möjligt demonstrationsprojekt vid biodrivmedelspiloten LTU Green Fuels, bränslecertifiering, utredning av distributionskedjan av biojetbränslet för att effektivt levereras till de svenska flygplatserna, planering av fälttester i flygplan samt att undersöka hur en affärsplan skulle se ut för att kunna stödja en kommersialisering av tillverkningstekniken.

RISE driver flera projekt för ett hållbart flyg, bland annat ett innovationskluster för fossilfritt flyg 2045 och ett projekt som ska utveckla en regional värdekedja för bioflygbränsle i Småland.

För mer information kontakta:

Erik Furusjö, Seniorforskare, RISE: 076-876 72 33, erik.furusjo@ri.se

Prenumerera