Framtidsverkstad - Företag och ungdomar i samarbete för framtidens lösningar!

Träffarna har skett under de tre senaste veckorna och fungerar som ett sommarjobb för ungdomarna. De har fått lära sig följa en strukturerad innovationsprocess baserad på designmetodik från SICS Swedish ICT Västerås. Ungdomarna har utgått ifrån företagens utmaningar, intervjuat målgrupper och jämfört med hur andra företag löst liknande problem. Tillsammans har ungdomarna och företagen utvecklat nya koncept och fått kunskap om hur utvecklingsarbete med fokus på nya innovationer kan bedrivas utifrån ett designperspektiv. Det har handlat om utmaningar för företagen Kokpunkten, Swedbank, Vafab miljö och Arbetsförmedlingen. 

Den 3 juli hölls det avslutande seminariet där ungdomarna presenterade de idéer de tagit fram för de medverkande företagen. Idéerna är många och inbegriper nya sätt att göra upplevelser på upplevelsebadet ännu mer lockande och långlivade, enklare och mer spännande sätt att möta banken, positiv feedback på sopsortering och förebyggande åtgärd mot ungdomsarbetslöshet.

"Att sommarjobba genom Framtidsverkstad är väldigt roligt, lärorikt och det är spännande att få jobba i skarpa projekt med riktiga företag. Det är ett nytt sätt för mig att lösa problem, ett sätt som man kan tillämpa på väldigt mycket i livet, inte minst i skolan. Jag har lärt mig väldigt mycket av att intervjua främlingar och blivit trygg med det nu. Det är ett nytt sätt för mig att samla in data, liksom ”live” istället för på wikipedia. Att faktiskt träffa människor gör att vi förstår deras behov på ett annat sätt. Jag tycker att man borde lära ut det här sättet att arbeta i skolan, det är unikt och man har mycket att tjäna på det."

Anton Öhrling, gymnasieungdom, Framtidsverkstad

”Vi valde att vara med för att få ta del av tankar och idéer från ungdomar för att förstå hur, när och var de vill möta oss. Det har stor påverkan på hur vi väljer att utveckla vår verksamhet. Våra förväntningar överträffades genom ungdomarnas kreativitet, kunskap och engagemang. Vi har fått mycket inspiration och verktyg som vi kan ta med och använda oss av. Det bästa med projektet är utbytet och samarbetet som sker mellan oss och ungdomarna. Det är en ”win-win” situation för båda parter.”

Sofia Ljung, Swedbank

Framtidsverkstad leder till samspel mellan ungdomar och företag, en förutsättning för samhällets vidareutveckling. Projektet är ett samarbete mellan SICS Swedish ICT Västerås, Västerås stad och Västerås Science park. 

*Bilden visar Anton Öhrling som tillsammans med sin grupp presenterar idéer för Kokpunkten. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar