Fredrik Holst ny chef för RISE division Samhällsbyggnad

RISE utser Fredrik Holst till ny chef för division Samhällsbyggnad. Fredrik Holst, som närmast kommer från rollen som vd för AB Strängbetong, tillträder sin tjänst den 8 januari 2018.

RISE utser Fredrik Holst till ny chef för division Samhällsbyggnad, den division inom RISE som fokuserar på byggd miljö, resurseffektivisering, funktion och konstruktion, infrastrukturlösningar och stadsutveckling.

Fredrik Holst kommer närmast från rollen som vd för AB Strängbetong, ett företag som ingår i Consoliskoncernen. Han har samtidigt varit ansvarig för Consolis verksamhet i Lettland och Litauen.

- Jag ser mycket fram emot att börja arbeta i en organisation som ligger i framkant vad gäller forskning, innovation och hållbara miljöer. Med min näringslivsbakgrund ser jag värdet av att Sverige satsar på ett forskningsinstitut som spänner över många discipliner och skapar nytta för såväl kunder som samhälle, säger Fredrik Holst.

Fredrik Holst är född 1968, utbildad civilingenjör och har arbetat i flera ledande roller inom betong- och byggbranschen.

- Jag är glad att kunna välkomna Fredrik Holst till RISE. Med den breda erfarenhet Fredrik har kommer han att stärka RISE i vår roll som forsknings- och innovationspartner för svensk industri, säger RISE vd Pia Sandvik.

För ytterligare information kontakta:

Joakim Jakobsson, presschef RISE: 072-452 66 32

Taggar:

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera

Media

Media