Hallå där Peter Algurén...

...som under många år var vd för bilpoolsföretaget Sunfleet, men nu börjat jobba på RISE.

Vad ska du göra på RISE?

- Jag kommer att ansluta till Sustainable Business och huvudområdet kommer vara att få ut forskningsresultaten till företag och organisationer i större utsträckning än vad som sker idag, att bidra till implementation helt enkelt. Samtidigt deltar jag i diverse projekt såsom cirkulära möbler och driver under våren ett eget projekt som handlar om lönsamma cirkulära affärsmodeller.

Vad var det som lockade med RISE?

- Under åren på Sunfleet skapade vi många nya affärsmodeller på temat hyra, delning, prenumeration och så vidare och jag har alltid burit på idéer hur liknande modeller borde kunna användas på andra produkter i andra branscher. RISE är ju rena paradiset för att få utlopp får sådana tankar. Sedan hör man mycket bra om RISE och jag förstår varför nu när jag börjat; högt i tak, kreativt och imponerande kompetenser.

För mer information kontakta:

Peter Algurén: peter.alguren@ri.se

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera

Media

Media