Hållbart ljus på scen och i utställningar

Nu startar ett samarbetsprojekt för mer energieffektiv belysning inom scenkonst och utställningsdesign. Forskningsinstitutet RISE leder projektet vilket ska hitta lösningar som kombinerar höga kvalitetskrav med hållbarhet.

Medan en stor del av samhällets belysning, både offentlig och privat, har tagit klivet över till energieffektiva ljuskällor, främst LED och CDM (keramisk metall-halogen), har förändringen gått långsammare inom utställnings- och scenkonstvärlden. Ett starkt skäl till detta är kvaliteten i åskådarens och besökarens upplevelse.

- Idag är det alltför stor variation i den vita LED-ljuskällan för att teatrar och museer ska veta vad de ska upphandla. En grundläggande standardisering för att styra både brukare och tillverkare åt rätt håll är viktigt för att få en effektivare och smidigare övergång som leder till bättre kvalitet, säger Nina Mylly, projektledare RISE.

Ecodesigndirektivet har idag undantagit socklar som används inom främst teatrar för att de ska klara den ekonomiska och artistiska utmaning som de ställs inför med övergången till mer energieffektiva lösningar. Med projektet Energieffektiv scen och utställningsbelysning (EESU) vill branschen själv ta ansvar och påskynda processen så att undantagen kan tas bort i framtida revideringar av Ecodesigndirektivet.

- Detta är en stor fråga för både små och stora teatrar och aktörer i scenkonstbranschen, och projektet är mycket efterlängtat. Vi hoppas att det ska ge oss de verktyg och de argument vi och publiken behöver för att med våra höga kvalitetskrav kunna ta steget fullt ut i den energieffektiva och nödvändiga omställningen, säger Anna Wemmert Clausen, vice ordförande i Svensk teaterteknisk förening.

Målet med projektet är att ge information och support för både leverantörer och användare av LED-belysning. Detta görs genom att ta fram och publicera riktlinjer för utformning av en objektiv kravställning för att bedöma ljuskällor. I samband med denna process kommer projektgruppen även att ta fram ett begreppslexikon. Detta för att läsarna ska kunna förstå branschord samt själv kunna ge uttryck för upplevda belysningsförhållanden.

För mer information:

Nina Mylly, RISE, senior projektledare

Mobil: +46 73 6676900

E-mejl: nina.mylly@ri.se

Om projektet:

Projektgruppen består av en bred kompetenspool av experter som representerar Ljusteknik i Linköping AB, LLB Svensk branschorganisation för upplevelseteknik, Riksantikvarieämbetet, Riksteatern, RISE Research Institutes of Sweden, SLF Svenska Ljussättareföreningen, STTF Svensk teaterteknisk förening samt Teaterteknik AB

Projektet är finansierat av Energimyndighetens forskningsprogram ”Energieffektivisering inom belysningsområdet – EELYS” vars syfte är att främja energieffektivisering genom utveckling av belysningsområdet.

Prenumerera