Här etableras Sveriges nya centrum för bioekonomi

Report this content

Ett internationellt ledande centrum för att accelerera kommersialisering av den framväxande bioekonomins nya produkter. Nu är det klart hur RISE nya testbäddscentrum i Örnsköldsvik utformas för att erbjuda en dynamisk innovationsmiljö där företag, forskare och entreprenörer kan mötas.

I anslutning till RISE befintliga infrastruktur och forskningsmiljöer i Örnsköldsvik ska ett nytt centrum stå färdigt hösten 2022. Här byggs en flexibel innovationsmiljö med plats för pilotutrustningar, laboratorier, kontor och mötesplatser. Förutom den infrastruktur och operatörsstyrka som tillhandahålls av RISE ska det finnas möjlighet för företag att nyttja delar av ytan för egen test- och demoutrustning och stationera personal i en dynamisk innovationsmiljö.

Det nya centret i Örnsköldsvik utgör navet i RISE satsning på testbäddar inom bioraffinaderi för att realisera allt lovande utvecklingsarbete som kan bidra till grön omställning och att de högt satta målen för Sverige som fossilfri välfärdsstat ska nås. Satsningen har möjliggjorts tack vare ett särskilt tillskott till RISE i regeringens höstbudget 2020 för att accelerera utvecklingen av hållbara lösningar inom bioekonomin. Genom att modernisera och komplettera RISE testbäddar för bioraffinaderi kan Sverige förbättra förutsättningarna för kommersialisering av nya lösningar, företagsetableringar och internationella investeringar.

I tillägg till nyetableringen i Örnsköldsvik genomförs investeringar i infrastruktur på ett flertal andra orter i Sverige: Piteå, Uppsala, Stockholm, Södertälje, Kristinehamn och Göteborg.

– Utvecklingen av testbäddarna görs parallellt med att den nya hallen byggs. Tack vare ett antal strategiska investeringar skapar vi ett system som kan imitera bioraffinaderier och banar också väg för heta framtidsområden för bioekonomin, säger Magnus Hallberg, divisionschef Bioekonomi och hälsa på RISE.

Bioteknik och CCS/CCU – infångning och användning av koldioxid – inklusive elektrokemi är exempel på sådana framtidsområden. Samtidigt förstärks befintliga områden som kemisk konvertering, lignin till drivmedel, cellulosa till nya produkter samt industriell avloppshantering.

– Vi hoppas att våra testbäddar, nya som befintliga, och vår samlade expertis inom RISE ska bli just det stöd som företagen behöver för att minska sitt klimatavtryck och bidra till nya hållbara produkter och processer.

Kontakt:

Magnus Hallberg, Divisionschef Bioekonomi och hälsa

Tel: 010-516 6763  

E-post: magnus.hallberg@ri.se  

Prenumerera

Media

Media