Hon ska hjälpa svenska företag att ersätta farliga ämnen

Report this content

RISE fick 2017 i uppdrag av regeringen att starta ett Substitutionscentrum. Centrumet, med placering i Borås, ska förse företag, forskare och andra som har ett behov av ökad kunskap om farliga ämnen och om vilka alternativ som går att använda. Nu är det klart att Gudrun Bremle blir centrumledare för Substitutionscentrum.

Genom att öka kunskapen om farliga ämnen ska Substitutionscentrum bidra till ökad substitution av dessa. På så vis ska centrumet stimulera utvecklingen av hållbara kemiska produkter och produktionsprocesser, varor och icke-kemiska metoder samt en cirkulär ekonomi.

Substitutionscentrums verksamhet ska fungera som ett stöd för både små och medelstora företag samt även för större företag, som ofta har egen kompetens på området men som söker nya tekniska lösningar där mer långsiktig forskning och utveckling krävs. Rådgivning, utbildning och kommunikation utgör de centrala delarna av verksamheten.

RISE har nu rekryterat Gudrun Bremle som centrumledare till Substitutionscentrum. Hon arbetar idag som kemikaliestrateg på Jönköpings kommun med ansvar för att implementera kommunens kemikalieplan. Gudrun är analytisk kemist och filosofie doktor i Ekotoxikologi (studier av främmande kemikalier i naturen).

  • Med bakgrund som forskare ser jag fram emot att arbeta på RISE. Substitution handlar mycket om design, utveckling och innovation inom industri och företag. Men också om kunskap, medvetenhet, bra kvalitetssystem och inköp. Jag hoppas och tror att jag kan bidra med min erfarenhet från att ha arbetat med kemikaliefrågan ute i samhället från flera olika perspektiv, säger Gudrun Bremle.

Gudrun tillträder tjänsten som centrumledare den 15 maj.

För mer information kontakta:

Joakim Jakobsson, presschef RISE: joakim.jakobsson@ri.se eller 072-452 66 32.

Prenumerera

Media

Media