INSICT - Stöd för ökad användning av industriell IT i små och medelstora företag

Fyra innovativa företag beviljades stöd i andra ansökningsomgången. Ansökningsomgång tre är utlyst med sista ansökningsdatum 31 oktober 2007.

Fyra företag har beviljats stöd för utvecklingsprojekt i andra ansökningsomgången av projekt INSICT. De tre godkända ansökningarna (företag, projekttitel, beviljat stöd) är:

HLB Catheter AB, Huddinge Montering av sensorchip i hjärtkateter, 500 kSEK

WaterJet Sweden AB, Ronneby Webbaserat övervakningssystem för 3G nätet, 500 kSEK

Syncore AB, Linköping Digital Telemetrisändare, 500 kSEK

ZAFENA AB, Borensberg Kommunikationsbox för automatisk överföring av laboratoriesvar, 500 kSEK

Projektet INSICT har som syfte att bidra till ökad konkurrenskraft för i första hand små och medelstora företag (SME) inom branscher som ligger utanför IT- och telekomsegmentet. Genom en väl avvägd mix av teknisk rådgivning, kompetensutveckling och finansiering får företagen stimulans till ett teknik- och/eller funktionssprång där introduktion av elektronik och IT i företagens produkter och tjänster är det konkreta målet. INSICT finansieras av Vinnova som har gett industriforskningsinstitutet Acreo i uppdrag att administrera projektet.

Syftet är att teknik- och/eller funktionssprånget i sådana produkter och tjänster skall leda till bättre funktionalitet, användbarhet och nytta för kunden, ökad försäljning, produktivitet och konkurrensförmåga för företaget samt ökad sysselsättning, förbättrade arbetsvillkor och ökat välstånd för samhället.

För att stimulera och hjälpa företag att komma över de barriärer som finns erbjuds möjligheten att ansöka om ett finansiellt stöd som täcker upp till 50% av utvecklingskostnaderna upp till maximalt 500 kSEK. Finansiering finns för 5-10 utvecklingsprojekt per år under tre år. En granskning av ansökningarna kommer att göras och de som anses bäst kommer att beviljas stöd.

Följande fem sektorer är prioriterade i projektet: Fordonsindustri, Bioteknik- och läkemedelsindustri, Gruv- och stålindustri, Skogs- och träindustri samt Rymd- och flygindustri.

Information Information om hur man söker stöd finns på Acreos hemsida genom en nedladdningsbar ansökningsguide i MS word-format (www.acreo.se/insict).

Sista dag för det tredje ansökningstillfället är den 31 oktober 2007.

För ytterligare information kontakta någon av nedanstående personer:

Stellan Granström Acreo AB Electrum 263, 164 40 Kista E-mail: stellan.granstrom@acreo.se Tel: 08-632 77 73

Leif Söderström Accuratium AB Hejdegatan 50, 582 43 Linköping E-mail: leif@accuratium.se Tel: 0703-17 36 87 Rolf Andersson Acreo AB Electrum 263, 164 40 Kista E-mail: rolf.andersson@acreo.se Tel: 08-632 7711

Håkan Sehlin Acreo AB Bredgatan 34, 602 21 Norrköping E-mail: hakan.sehlin@acreo.se Tel: 011-36 36 78

Taggar:

Prenumerera

Media

Media