Invigning av unikt testdatacenter

Nu inviger RISE SICS North en uppgradering av forskningsdatacentret i Luleå som gör anläggningen ensam i sitt slag i världen. För första gången finns både en edgedatacentermodul, mikronät för kraft och kyla samt 5G-testnät i samma anläggning. Här kan företag och forskare göra helt realistiska tester i en storskalig datacentermiljö, för att utveckla framtidens applikationer. Anläggningen invigs av Norrbottens landshövding Björn O Nilsson.

Den digitala transformationen av svenskt samhälle och industri är en stor utmaning. Kapaciteten att dra nytta av förändringen och använda det för globalt tekniskt ledarskap kommer att ha stor betydelse för svensk konkurrenskraft. Den ökande digitaliseringen och automationen möjliggör många aspekter, från teknik till affärer.

Digitalisering betyder ökad användning av IT-tjänster, Internet of Things, 5G data-kommunikation, datalagring och databehandling. Med detta följer stora investeringar och ökat behov för kompetensutveckling i svensk industri och samhälls-organisationer.

Forskningsdatacentret ICE är en öppen forsknings- och testanläggning, som möjliggör FoU-projekt hos akademin och industrin för att verifiera lösningar i en fullskalig IT-infrastruktur (datacentermiljö). Anläggningen bidrar till ökad innovationskapacitet som hjälper industrin och attraherar forskare som gör Sveriges varumärke ännu starkare. Syftet är att bidra till att Sverige ligger i den absoluta framkanten för kunnande och teknik inom hållbara och effektiva datacenterlösningar, molntjänster och dataanalys.

Välkommen till invigningen:

Tid: Torsdag 17 januari 2019, kl. 10-12.00
Plats: RISE SICS North, Björkskataleden 112, (fd. Traktorvägen 1), Luleå

För frågor och anmälan kontakta: Tor Björn Minde, 070-624 29 59 (tor.bjorn.minde@ri.se)

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera