Karin Johnson ny vd för RISE Processum

Styrelsen för RISE Processum har beslutat tillsätta Karin Johnson som ny vd. Det Örnsköldsviksbaserade företaget ingår sedan 1 januari i en nybildad avdelning där RISE kraftsamlar kompetens inom området bioraffinaderi och energi.

Karin Johnson, tidigare Forskningschef för RISE Processum blev 1 oktober 2019 tillförordnad vd i samband med att dåvarande vd Magnus Hallberg klev av vd-rollen för att fokusera på övrig verksamhet inom RISE. Den 1 januari bildades den nya divisionen Bioekonomi och hälsa med verksamhet inom bioraffinaderiets värdekedjor samt produkter och processer för jordbruk, livsmedel, massa, papper, förpackningar och Life Science. RISE Processum ingår i avdelning Bioraffinaderi och energi som leds av Magnus Hallberg.

Karin Johnson disputerade i organisk kemi vid University of Southampton 2003 och har bland annat bakgrund som läkemedelskemist vid AstraZeneca innan hon kom till RISE Processum 2015 och sedermera rollen som Forskningschef.

–RISE Processum utgör en väsentlig del i vår satsning på att expandera verksamheten längs Norrlandskusten och har under senare år alltmer tagit rollen som regionalt klusternav för skoglig forskning och innovation i Västernorrland och Västerbotten. Jag är övertygad att denna position kommer att stärkas ytterligare under ledning av Karin Johnson, säger Marco Lucisano, ordförande i RISE Processum och divisionschef Bioekonomi och hälsa, RISE.

–Jag ser mycket fram emot att få leda RISE Processum i vårt nya RISE. Processums spetskompetens inom bioteknik och värdeskapande av restströmmar dockar väl in i RISE uppdrag och tillsammans kan vi göra skillnad för omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Vi har extremt duktig personal som förstår industrins behov och bidrar starkt regionalt såväl som internationellt och det är en styrka som jag verkligen vill bygga vidare på i satsningen längs norrlandskusten, säger Karin Johnson.

Kontaktpersoner:

Karin Johnson, karin.johnson@processum.se, tel 073-2557551

Prenumerera