Livsmedel för hälsa och hållbarhet

Många vill äta hälsosamt. Samtidigt finns det ett stort behov och efterfrågan att konsumera mer hållbart. Det finns många kopplingar mellan hälsosamma och hållbara livsmedel, men också många undantag som det är viktigt att hantera. RISE forskar kring framtidens livsmedel som stödjer både hälsa och hållbarhet.

Folkhälsan är en av de stora utmaningarna både nationellt och globalt. Men att dra hälsomål till det yttersta är ofta inte miljömässigt hållbart, och att låta miljöambitionerna styra kosten kan rent av vara skadligt både för den enskilda människan och för samhället.

– För att kunna mäta prestanda behöver vi mätetal för hur hälsosamma och hållbara livsmedelsprodukterna är. När vi har mätetal kan vi skapa tydliga, lättillgängliga verktyg som ger individanpassade råd utifrån hur man äter och lever, berättar Ulf Sonesson, RISE, programansvarig hållbara livsmedelskedjor.

RISE vill förenkla för konsumenter, kostchefer och andra som tar beslut kring kost att göra kloka medvetna val. Både när det gäller hälsa och hållbarhet. Därför drivs nu flera produktutvecklingsprojekt inom olika livsmedelskategorier. Medicinare, miljöforskare, beteendevetare och smakutvecklare arbetar sida vid sida i tvärvetenskapliga forskningsteam för att ta fram nya hälsosamma och goda hållbara livsmedel. Ofta även i samarbete med produkt- och utvecklingsavdelningarna hos olika livsmedelsproducenter.

– Hemligheten ligger inte i att få människor att prova en produkt utan att få dem att använda produkten om och om i gen. Vi vill att produkten är så god, enkel att tillaga och trevlig att den blir självklar på inköpslistan och på middagsbordet. Det är först då den kan göra nytta ur hälso- och hållbarhetsperspektiv, säger Ulf Sonesson.

Livsmedelssektorn i Sverige ligger långt fram i utvecklingen av nya koncept och produkter. RISE leder denna utveckling och intresset i branschen och bland konsumenter är stort.

– Vi har en bra samverkan mellan näringsliv och forskning. Innovationssystemet är gynnsamt på så vis. Dessutom är svenskar både hälsomedvetna och mycket intresserade av att bidra till en bättre värld, säger Ulf Sonesson.

 

För mer info kontakta:

Ulf Sonesson, Forskningschef

 +46 10 516 66 17
 Ulf.Sonesson@ri.se

 

Besök gärna vårt seminarium i Almedalen eller livesändingen på RISE Facebooksida:

Maten, människan och klimatet – så får vi det att gå ihop

Dag och tid: Tisdag 2 juli, 10:00 - 10:45

Plats: Korsgatan 6, Hotell Stenugnen

RISE trädgård, c/o Visby Creative Center

Medverkande:

  • Lina Svanberg, forskare och projektledare RISE
  • Anna Norell Bergendahl, trendanalytiker Augur
  • Annica Sohlström, generaldirektör Livsmedelsverket
  • Claes Johansson, hållbarhetschef Lantmännen
  • Elisabet Rytter, Forsknings- och nutritionsansvarig Livsmedelsföretagen
  • Moderator: Maria Delombre, Kommunikationschef RISE

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera