Mikael Lind blir första professorn i Maritim Informatik

Report this content

Idag, onsdagen den 3 mars, installeras Mikael Lind som adjungerad professor i Maritim informatik vid Chalmers. Mikael Lind är Senior Research Advisor på RISE och har varit drivande i området Maritim Informatik för att effektivisera hamnar och minska klimatpåverkan från sjöfarten under många år. Nu blir Mikael Lind den första professorn inom området i världen.

När kraven på mer hållbara transporter ökar blir sjöfarten och hamnarna än viktigare. Idag hanterar sjöfarten 90 procent av världens transporter. Rätt använd kan en hamn bli ett regionalt transportnav, en energinod och en informationsfyr som ökar effektivitet och minskar klimatpåverkan i hela transportsystemet. Maritim Informatik syftar till att ytterligare förbättra sjöfartens effektivitet, säkerhet och hållbarhet, som del av det globala transportsystemet.

Mikael Lind har arbetat med Maritim Informatik i drygt tio år och har varit drivande i att definiera området. Han har bland annat samordnat framväxten av två böcker om Maritim Informatik utgivna av Springer som samförfattats av cirka 130 praktiker och forskare från cirka 25 nationer. Mikael agerar också som expert för World Economic Forum, Europe´s Digital Transport Logistic Forum (DTLF) och UN/CEFACT. Idag håller Mikael Lind sin installationsföreläsning som adjungerad professor inom området.

- Det är fantastiskt kul att se hur digitaliseringen av sjöfarten blir en så viktig möjliggörare för en mer säker, effektiv, hållbar och resiliient sjöfart som engagerar både praktiker och forskare, säger Mikael Lind.

Maritim Informatik utgör en central komponent i RISE maritima erbjudande, forskning kring den hållbara hamnen samt sömlös integration av den maritima transporten till det övergripande transportsystemet.

För mer information, kontakta gärna
Mikael Lind, Senior Research Advisor på RISE
0705 – 66 40 97 eller mikael.lind@ri.se


 

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media