Miljoner till energisnåla matbutiker

Energimyndigheten satsar nu tillsammans med branschen ännu mer på att göra landets livsmedelsbutiker energisnålare och mindre klimatpåverkande. BeLivs Innovationskluster, som samlar forskare, butiker och tillverkare av kylutrustning, får 5 Mkr för att fortsätta jobba flera år framåt.

– I det fortsatta arbetet ser vi fram emot att fler kommer samverka med oss, säger Pontus Cerin, handläggare på Energimyndigheten.

– Vi är jätteglada för stödet. Många butiker, restauranger och kök i Sverige har genomfört åtgärder för att öka energieffektivisering för energi, men det finns mycket att göra framöver, säger Ulla Lindberg, expert på livsmedelskyla på SP och koordinator av BeLivs-nätverket.

Konkreta åtgärder som dörrar och lock på kyldiskar i kombination med andra åtgärder som rör kylsystem, värmeåtervinning och bättre underhåll kan spara mycket energi.

– Inom BeLivs studerar vi nya lösningar och utvärderar hur effektiva de kan vara. För butikerna har försäljningen högsta prioritet och energieffektiviseringen får inte påverka kundernas köpbeteende, säger Ulla.

Ett lyckat projekt har genomförts i ICAs City livsmedelsbutik i Knalleland i Borås. Där har den gamla mejeriavdelningen med öppna kyldiskar byggts om. Tack vare detta har energianvändningen för mejeriavdelningen minskat med 75 procent.

Sedan december 2011 drivs BeLivs, Beställargrupp för livsmedelslokaler. Det är ett flerårigt projekt där en rad olika företag i livsmedelsbranschen deltar. Alla är välkomna att ge förslag och komma in med projekt som knyter an till BeLivs Innovationskluster. Bakom satsningen står Energimyndigheten tillsammans med branschen. Syftet är att minska energianvändningen i landets butiker och livsmedelslokaler samt att öka beställarkompetensen för branschen. Läs mer på www.belivs.se

För mer information, kontakta ulla.lindberg@sp.se, tel 070-298 55 38 eller Pontus Cerin, handläggare vid Energimyndigheten, pontus.cerin@energimyndigheten.se

Foto: Dick Gillberg

Bildtext:

Ulla Lindberg är expert på att få balans bland temperaturer och kyldiskar med över 17 år på SP i ryggen.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media