Nationellt projekt visar vägen mot en cirkulär ekonomi

Report this content

Cirkulär ekonomi är ett sätt att nå utsläppsmålen, förbättra levnadsvillkoren och göra ekonomin mer konkurrenskraftig. Därför ska ett projekt nu analysera Sveriges cirkulära ekonomi. Projektet som leds av RISE  och Circle Economy ska också ge rekommendationer för en mer cirkulär ekonomi och inspirera företag, regering, akademi och civilsamhälle att accelerera landets omställning.

- Utifrån erhållet resultat över hur cirkulärt Sverige är idag ska vi identifiera vilka åtgärder som bör prioriteras för att Sverige ska bli mer cirkulärt och i vilken utsträckning dessa åtgärder tas upp i olika nationella strategiska dokument, som till exempel den nationella handlingsplanen för en cirkulär ekonomi, säger Carl Jensen, projektledare på RISE.

Projektet genomförs inom innovationsprogrammet RE:Source och tillsammans med Circle Economy, som tidigare gjort analyser av andra länders cirkularitet.

- Vi arbetar för att förbättra resurseffektiviteten i samhället, men för att kunna mäta förändringen över tid så behövs ett referensvärde. Därför har RE:Source valt att finansiera denna viktiga rapport, som många andra aktörer kommer att ha stor nytta av, till exempel politiker, forskare och Delegationen för cirkulär ekonomi, säger Klas Cullbrand, innovationsledare för RE:Source.

Sverige, liksom många länder runt om i världen, har insett att cirkulär ekonomi är ett sätt att nå utsläppsmålen, förbättra levnadsvillkoren och göra ekonomin mer konkurrenskraftig. Men hur omställningen ska ske är fortfarande en stor utmaning. Genom Circle Economys metod för att analysera materialflöden i nationella ekonomier (Circularity Gap Metric for Countries) kommer RISE och Circle Economy att belysa Sveriges hantering av resurser. Vilken typ av material flödar redan i ekonomin? Var kommer de största avfallsströmmarna ifrån? Går vissa strömmar redan tillbaka till systemet?

- Tack vare denna analys kommer vi att förstå hur cirkulärt Sverige är, var Sverige utmärker sig och var Sverige behöver förbättras. Baserat på det kan vi identifiera vilka cirkulära åtgärder som sannolikt kommer att ha den största positiva effekten. Detta kommer att hjälpa oss att driva en övergång till cirkulär ekonomi i Norden och världen, säger Vojtech Vosecky, Circle Economy.

Resultaten av analysen och viktiga rekommendationer kommer att lanseras i form av en Circularity Gap Report för Sverige under första kvartalet 2022. Genom att göra en Circularity Gap-analys ansluter Sverige till gruppen av länder och regioner som analyserat sin cirkularitet: Österrike (9,7 % cirkulärt), Nederländerna (24,5 % cirkulärt), Norge (2,4 % cirkulärt) och Quebec (3,5 % cirkulärt). Läs mer om Circle Economys rapportering här.

 

Kontakt:

Carl Jensen, RISE, 070-327 56 11

carl.jensen@ri.se


 

Prenumerera