Ny app upptäcker risk för att utveckla Alzheimer

Report this content

Tidig upptäckt av Alzheimer gör att man genom en förändrad livsstil kan hålla sig frisk längre. Nu har RISE i samarbete med Karolinska Institutet och EIT tagit fram appen Dementia Risk Tool. Med hjälp av appen kan man tidigt göra en bedömning om man befinner sig i riskzonen för att utveckla Alzheimer eller demens.
 

Det finns mycket att vinna på att skjuta upp de allvarliga symptomen för demens, Alzheimer och andra kognitiva nedsättningar. Forskning (The Lancet Commission 2017) visar att om sjukdomarnas debut skjuts upp i fem år besparar det den genomsnittliga patienten hälften av lidandet sjukdomarna medför. Samtidigt halveras samhällets kostnader. 

– Med appen Dementia Risk Tool kan vem som helst testa om de befinner sig i riskzonen, säger Mattias Jacobsson forskare på RISE. 

Efter att användaren svarat på frågor om ålder, kön, utbildningsnivå, längd, vikt, motionsvanor, blodtryck och kolesterolhalt ger appen en bedömning i procent av hur stor risken är att användaren ska utveckla en demenssjukdom inom 20 år. 

– Bedömningen bygger på data från kliniska studier där man följt medelålders personer i 20 år och tittat på demens, levnadsvanor med mera. Därför kan man vara säker på att riskerna som bedöms är verkliga, berättar Mattias Jacobsson.

Appen tar dock inte hänsyn till genetiska faktorer. Det betyder att appen i vissa fall kan ge en för hög riskfaktor, å andra sidan kan de som får en låg riskfaktor känna sig lugna. 

Ett mål med appen Dementia Risk Tool är att ge användarna kunskap att ta med sig om de behöver kontakta vården, och att så många som möjligt tar kontakt i tid. Bland de som misstänker att de drabbats av någon form av kognitiv nedsättning tar det idag i genomsnitt två år innan de söker vård.  

– Då befinner sig en tredjedel i en tidig fas och skulle ha möjlighet att påverka sjukdomsförloppet, en tredjedel är på gränsen till att få tydliga symtom. Medan den sista tredjedelen redan har en långt utvecklad sjukdom. Deras hopp är att det snart ska finnas mediciner, säger Mattias Jacobsson. 

Appen Dementia Risk Tool finns nu tillgänglig som prototyp (i Google Play och Apples Appstore) och är framtagen av RISE, Karolinska Institutet och tillsammans med EU-finansierade EIT (European Institute of Innovation and Technology).

 

För mer information kontakta:
Mattias Jacobsson, tel +46 10 228 43 22, mail: mattias.jacobsson@ri.se

Prenumerera