Ny design för effektivare återvinningsstationer

Report this content

Har du också upplevt att det är skräpigt vid återvinningsstationen? Att material lämnas utanför och i vissa fall slängs i fel containrar? RISE, Semcon och FTI samarbetar i ett nytt forskningsprojekt med målet att skapa en effektivare hantering vid återvinningsstationer, vilket också minskar energianvändningen vid materialinsamling.     

När återvinningsmaterial hamnar på fel plats medför det problem som i sin tur leder till ökad energianvändning i hanteringskedjan. Det kan handla om sopor och annat skräp som dumpas utanför sorteringskärlen vilket kräver fler körningar med tunga fordon. Eller att människor helt enkelt lägger fel material i fel kärl, vilket leder till ökad tid för hantering, försämrad materialkvalitét eller andra problem längre fram i återvinningsledet. Målet med det nya forskningsprojektet är att få till en effektivare sortering. 
– Om mer avfall kan återvinnas i samhället så minskar också behovet av nya råvaror, detta innebär en vinst för energi- och resursanvändning ur ett livscykelperspektiv, säger Inger-Lise Svensson, enhetschef för Energi- och Miljösystemanalys på RISE.

– När jag jobbade hemifrån under 2020 och gick lunchpromenader började jag fundera på återvinningsstationerna i mitt område. Varför ser de ut som de gör och varför fungerar inte återvinningen bättre? Kan ett annat upplägg få effekt på nedskräpning och felsortering?, säger Lotta Svärd, industri- och servicedesigner på Semcon som leder projektet. 

Funderingarna ledde till en kontakt med Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, och sedan med forskningsinstitutet RISE. Vilket i sin tur resulterade i det nya forskningsprojektet TJÅRVEN, Tjänsteinnovation inom återvinning ur energisynpunkt. 

Under projektets gång kommer förändringar göras vid återvinningsstationer för att forskningsgruppen sedan ska testa vad som fungerar och inte. Designmetodiken i projektet är att undersöka vad som skapar problem, därefter försöka adressera dessa och till sist mäta om interventionerna gjort skillnad. Det kan till exempel handla om tydligare information, nya sorteringskärl eller digitalt informationsstöd.
– Genom att utgå ifrån människors beteenden och behov vill vi tillsammans få till en effektivare hantering som gör att folk återvinner mer, sorterar rätt och inte lämnar fel saker på återvinningsstationerna, säger Lotta Svärd. 

I projektet kommer medlemmarna arbeta med dessa frågeställningar med hjälp av designprocessen och tjänste- och produktutveckling. Slutresultatet kan bli nya produkter, information, digitala tjänster och appar – det beror på vad projektet visar att människorna i området har för behov.

Forskningsprojektet TJÅRVEN 
Forskningsprojektet Tjänsteinnovation inom återvinning ur energisynpunkt leds av Semcon. Övriga parter som deltar är RISE Research Institutes of Sweden och Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Projektet ingår i forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag som delfinansieras av Energimyndigheten med SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) som koordinator. TJÅRVEN beräknas pågå cirka ett år med start i februari 2021. 

För mer information, kontakta gärna:
Inger-Lise Svensson, enhetschef för Energi- och Miljösystemanalys, RISE
inger-lise.svensson@ri.se eller 070 659 51 35

 

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera