Ny DNA-teknik upptäcker cancer och utreder brott

Report this content

En ny, högkänslig DNA-teknik ger analyser som är upp till tusen gånger känsligare än dagens metoder och möjliggör tidig upptäckt av cancer och avstötningsreaktion efter organtransplantation samt hjälper polisen att utreda brott. Projektet koordineras av RISE i samarbete med institut, akademi, sjukvård och näringslivet. Nu har projektet beviljats bidrag från Vinnova på 20 Mkr för en bredare tillämpning och implementering. 

Analyserna som nu skall implementeras möter flera behov och öppnar stora möjligheter inom sjukvården. Genom ett enkelt blodprov kan man till exempel identifiera specifikt DNA från cancerceller vilket medför att cancer och eventuella återfall kan hittas på tidigt stadium. Metoden används även för att övervaka cancerbehandlingseffektivitet och för att detektera avstötningsreaktioner efter organtransplantationer där enkla blodprover kan ersätta dagens vävnadsprover som tas via ett operativt ingrepp. 

-    Det är väldigt roligt att genom detta projekt kunna implementera de metoder vi utvecklat de senaste åren så att de kan komma samhället till nytta, säger Joakim Håkansson, projektledare på RISE.

Men, det är inte bara inom sjukvården de nya metoderna kan skapa förbättring. DNA-analyser är ett viktigt verktyg för polisen vid brottsutredningar. Dagens teknik har dock stora begränsningar vad gäller möjligheten att analysera prover som innehåller DNA från flera personer, eller prover som har dålig kvalitet, vilket ofta är fallet. 

-    Här innebär nya känsligare DNA-tekniker att prover som inte tidigare kunnat hanteras nu kan analyseras vilket kommer att bidra till att fler brott kan klaras upp, säger Yalda Bogestål, projektledare på RISE.

Metodiken bygger på grundläggande forskning som letts av docent Anders Ståhlberg, projektledare för den Translationella Genomikplattformen inom Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Fakta om projektet
I projektet ”Ultrakänsliga analyser för bättre hälsa och kriminalteknik (ULTRA)” har deltagare från institut, akademi, sjukvård, industri och myndigheter samarbetat för att utveckla innovativa tekniker för DNA-analys av olika typer av kroppsvätskor. Genom att utveckla och kombinera fördelarna hos olika molekylärbiologiska tekniker och förbättrade metoder för provtagning har projektet under de senaste 3 åren tagit fram analyser som är upp till tusen gånger känsligare än dagens metoder. Projektet och analysmetoderna är nu efter en utvecklingsfas redo för bredare tillämpning och implementering och går in i en ny fas. 

Projektet ULTRA löper från februari 2021 till januari 2023 och har en total budget på 56 Mkr. Projektet finansieras utav VINNOVA, Västra Götalandsregionen och parterna själva.

För mer information, kontakta gärna
Dr Joakim Håkansson, projektledare RISE
0702-172197 eller joakim.hakansson@ri.se

Dr Yalda Bogestål, projektledare RISE
0706-825432 E-mail. yalda.bogestal@ri.se

Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin: https://www.gu.se/en/molecular-translational-medicine

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera