• news.cision.com/
  • RISE/
  • Ny forskning utmanar gränserna för ”fast ”och "slow" fashion mot en hållbar, cirkulär framtid - konceptuella och kommersiella plagg visas på utställning i London

Ny forskning utmanar gränserna för ”fast ”och "slow" fashion mot en hållbar, cirkulär framtid - konceptuella och kommersiella plagg visas på utställning i London

Report this content

Efter två års forskning är Mistra Future Fashion stolt att presentera, i samarbete med Center for Circular Design vid University of the Arts London och Filippa K, en utställning som utmanar gränserna för "fast" och "slow" fashion. Det industriförankrade projektet Circular Design Speeds har antagit ett unikt systemperspektiv och demonstrerar de möjliga miljövinsterna med hållbar design inom befintliga produktionskedjor, och vad framtida metoder kan uppnå. Banbrytande textilforskning från University of the Arts London ifrågasätter normativ användning och designmetoder av plagg genom att skapa prototyper som kan bäras under endast 24 timmar respektive 50 år. Genom att implementera forskningsresultat i befintliga värdekedjor kan Filippa K nu erbjuda en jacka som är gjort av 100 % återvunnet material och är 100 % återvinningsbar. Vidare visas en konceptklänning i pappersmaterial som är 100 % biobaserad och biologiskt nedbrytbar. Forskningsresultaten och plaggen kommer att presenteras vid lanseringseventet hos University of the Arts London den 23 november och håller öppet för allmänheten den 24 och 25 november.

Fredagen den 23 november öppnar utställningen Disrupting Patterns: Design for Circular Speeds vid University of the Arts London. Utställningen är resultatet av det tvååriga forskningsprojekt Circular Design Speeds, och syftar till att utmana gränserna för "fast" och "slow" fashion genom att testa nya koncept för hållbar design i en industrikontext. Utställningen består av prototyper som konkretiserar framtidsvisioner bredvid kommersiella plagg som tillverkas av modevarumärket Filippa K i deras befintliga värdekedjor. Dessutom presenteras forskningsresultat inom innovativa material, konsumentansvar, komposteringsstudier och livscykelanalyser. Syftet med detta projekt är att implementera forskningsresultat i en verklig modekontext, med fokus på användarhastighet och maximering av materialanvändning.

The Service Shirt, utvecklad av professor Rebecca Earley, är konstruerad för att användas i över 50 år. Konceptplagget utforskar utmaningarna och möjligheterna kopplade till design för cirkulära affärsmodeller och utökad livslängd. The Service Shirt är utformad som en "avsiktlig extrem" för att nå en total livscykel på 50 år. Denna livscykel innefattar in-house och externa återvinningsprocesser, liksom olika användningscykler, som ofta rör sig mellan enskilt ägande och uthyrning samt delning. Plagget blir till fodret för en jacka och sedan används materialet i modeaccessoarer, innan den slutligen kemiskt regenereras år 2068.

På den motsatta sidan av spektret utforskas Fast-Forward-konceptet, utvecklat av Professor Kay Politowicz och Dr Kate Goldsworthy, och presenteras genom alternativa produktionsmetoder och konsumentbeteende för hållbar "fast fashion". Plaggens fördelar gentemot klimatpåverkan möjliggörs genom lättare material, användning av innovativa material, inget behov av tvätt, instruktioner för enkel återvinning och förfinade tillverkningsprocesser. En flytande skala av "hastighet" från ultra-snabb till en mer allmänt accepterad användningsperiod, med anpassningar till produktionsprocesser och livslängd, presenteras i dessa konceptuella pappers-plagg. Prototyperna är gjorda av ett nytt biobaserat icke-vävt material som utvecklats tillsammans med Dr Hjalmar Granberg vid RISE Research Institute of Sweden och University of the Arts London. Sammansättningen av papperet är en blandning av cellulosamassa och biobaserad PLA-fiber, vilket gör plagget 100% biologiskt nedbrytbart eller återvinningsbart i befintliga pappersåtervinningssystem.

Tillsammans med industripartnern, det svenska modemärket Filippa K omsätts forskningsresultaten direkt i produktionen samtidigt som nya koncept testas. Genom att implementera forskning i befintliga värdekedjor har Filippa K producerat en kommersiell jacka som är gjort av 100 % återvunnet material samt är 100 % återvinningsbar. Vidare visas en konceptklänning i pappersmaterial som är 100 % biobaserad och biologiskt nedbrytbar. Plaggen är en del av Filippa Ks Front Runner-serie och kommer att finnas tillgänglig i utvalda butiker redan den 26 november. Med fokus på produkternas livslängd och maximering av materialanvändning, är Filippa K dedikerade till att bli helt cirkulär före 2030.

- Att vara en del av modebranschen kommer med många utmaningar, särskilt när man överväger att vi är den näst mest förorenande industrin efter olja. Vår bransch behöver förändras och vi tror att anpassning till cirkulära modeller, som naturens ekosystem, är en viktig lösning. Vi vill erbjuda vackra kläder och göra affärer inom de planetgränserna, säger Elin Larsson, Sustainability Director, Filippa K.

För att ytterligare validera designforskningen har en livscykelanalys utförts på prototyperna. Mistra Future Fashion anknutna forskaren Dr Greg Peters, Chalmers tekniska universitet, tillsammans med ytterligare LCA-forskare vid RISE, drar slutsatsen att just tillverkningen av fibrer och tyger är de processerna som påverkar miljön mest negativt under ett plaggs livscykel. Att därför förlänga livslängden hos befintliga plagg och designa för återanvändning, en metod som används i the Service Shirt, är därför det överlägsna alternativet jämfört med referensplagg.

- Jämfört med ett plagg av samma massa visar ”slow” plaggen med förlängd livscykel en stor förbättring gällande miljöprestandan över referenskläderna, och överträffar referenskläderna i alla effektkategorier. Denna överlägsenhet är främst en följd av att man undviker plaggproduktion genom om-tryckning och om-montering av det ursprungliga plagget för att förlänga dess livslängd, säger Dr Greg Peters, LCA-forskare vid Chalmers tekniska universitet.

Ett annat sätt att kringgå de negativa effekterna av ”fast fashion” är att utveckla material med betydligt lägre påverkan under produktionen och som undviker de återvinningsbarriärer som konventionella plagg står inför. I stället för att hindra konsumenter från att köpa nytt kan ett nytt plagg faktiskt vara hållbart. De pappersbaserade plaggen med avsiktligt kort livslängd som beaktas i miljöbedömningen visar även de på avsevärda besparingar i jämförelse med referensplagg.

- De pappersbaserade kläderna drar nytta av materialets lägre effekter (fiberproduktion, spinning och vävning) jämfört med konventionell bomull, från deras relativt lätta vikt och även på grund av de lägre effekterna i plaggtillverkning och användning, säger Dr Greg Peters.

Den fullständiga rapporten LCA on fast and slow garment prototypes kommer att finnas tillgänglig på mistrstrafuturefashion.com måndagen den 26 november. Baserat på data från konceptuella kläder rekommenderar Dr. Greg Peters följande två åtgärder för en mer hållbar och cirkulär modeindustri:

  • Att anstränga sig för att hitta möjligheter att minska materialvikten i ett plagg utan att minska livslängden.
  • Undersök hur man kan höja värdet på ett plagg vid den tidpunkt då användarnar tänka sig att kassera plagget.

Projektet Circular Design Speeds är ett resultat av Mistra Future Fashions ambition att driva systemförändring genom att möjliggöra samarbetet mellan designforskare vid University of the Arts London och branschinsikt från Filippa K. Utifrån resultat från ytterligare discipliner har textilforskarna Professor Rebecca Earley & Dr Kate Goldsworthy från Center for Circular Design (UAL) lett projektet i nära samarbete med Elin Larsson, Sustainability Director på Filippa K.

Forskningsresultat och prototyper kommer att visas på University of the Arts London. Utställningen är öppen för speciellt inbjudna den 23 november, och för allmänhet mellan klockan 10-16 den 24 och 25 november.

Läs mer om utställningen här:

https://www.eventbrite.co.uk/e/exhibition-disrupting-patterns-designing-for-circular-speeds-tickets-52052886585?aff=ebdssbdestsearch

Här finner du bilder på prototyperna:

https://www.dropbox.com/sh/7b1rixbge3c0ma5/AABsBwsdufZL6GQPeXKBILd4a?dl=0

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta gärna:

Mistra Future Fashions kommunikationschef Malin Wennberg: malin.wennberg@mistrafuturefashion.com/ +46 72 453 6942

Om Mistra Future Fashion
Mistra Future Fashion är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som håller ett unikt systemperspektiv och arbetar över hela värdekedjan. Programmets vision är att sluta kretsloppet och möjliggöra en systemförändring genom att tillhandahålla forskningsresultat och underlätta implementering i industrin. Mistra Future Fashion initieras och finansieras främst av Mistra Foundation och sträcker sig över åtta år, från 2011 till 2019. Programmet drivs av RISE, Sveriges Forskningsinstitut i samarbete med 15 forskningspartners och mer än 50 branschpartners.

Om Center for Circular Design at University of the Arts London
Centret for Circular Design (CCD) är baserat på University of the Arts London som erbjuder världsledande forskning och ett omfattande utbud av kurser inom konst, design, mode, kommunikation och scenkonst. CCD är inriktad på praktisk- och samarbetsforskning för att påskynda övergången till en cirkulär framtid där material konstrueras, produceras, används och återvinns på radikala nya sätt. Genom att sammanföra akademisk och industriell forskning utforskar CCD cirkulära designmetoder i kombination med ny teknik, systemdesign, material, verktyg, användarbeteende och social innovation.

Om Filippa K
Filippa K steg från köksbordet av sin grundare Filippa Knutsson 1993 till ett idag avgörande varumärke på den skandinaviska markanden. Efter 25 år fortsätter vi att utforma kläder och tillbehör till kvinnor och män grundade på stil, enkelhet och kvalitet. Våra uppdaterade klassiker skapas med varm minimalism och den moderna livsstilen i åtanke. Beslutade om att uppnå en fullt hållbart kollektion 2030, uppmuntrar vi hållbar konsumtion och minimerar miljöpåverkan.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar