Ny träberäkning ger högre precision

En ny beräkningsmetod för röntgen av trästockar utvecklad vid Luleå tekniska universitet (LTU) och SP ger mycket högre precision än tidigare och är klar för användning i sågverk. Teknologie doktor Johan Skog har utvecklat metoden och den presenteras i en ny avhandling vid Luleå tekniska universitet.

– Den kommer att ge sågverksindustrin nya möjligheter att styra tillverkningen av specialprodukter med krav på exempelvis kärnvedsdiameter och densitet. Det leder till mindre spill och förbättrad lönsamhet för sågverken, säger Johan Skog.

Eftersom trä är ett biologiskt material med stor olikformighet kommer även bräder sågade från stockar av liknande storlek att uppvisa stor spridning i egenskaper. Det innebär att en stor andel av de bräder som sågas kommer att bära oönskade kombinationer av dimension och kvalitet. Med hjälp av 3D-mätram i timmersortering och röntgenmätram som många sågar investerat i, kan viktig kvalitetsinformation fås fram. Johan Skog har, baserat på dessa mätningar, utvecklat en beräkningsmetod som innebär att kvalitén i mätningen kan höjas ytterligare, där stockens yttre form används för att uppskatta röntgenstrålningens väg genom stocken.

– Genom att kompensera för gångvägen genom stocken är det möjligt att förbättra kontrasten i röntgenbilderna och detta gör det i sin tur möjligt att beräkna viktiga kvalitetsvariabler som kärnvedsdiameter, torrdensitet, fuktkvot och förekomst av toppbrott, säger han.

Metoden har testats på både sågtimmer av tall och gran. Den nya beräkningsmetod som Johan Skog utvecklat uppvisar mycket högre precision än beräkningar baserade på röntgenbilder som inte kompenserats.

Kontakt: johan.skog@sp.se, tel 010-516 62 47

Taggar:

Prenumerera