Nya divisionschefer på RISE

Report this content

Forskningsinstitutet RISE tillsätter Marco Lucisano som chef för divisionen Samhällsbyggnad. Marco kommer från tjänsten som divisionschef för Bioekonomi och Hälsa. Ny divisionschef för Bioekonomi och hälsa blir Magnus Hallberg.

Efter en omorganisation under 2019 och 2020 består RISE av fem divisioner. Bioekonomi och hälsa, Digitala system, Material och produktion, Samhällsbyggnad samt Säkerhet och transport.

- Vi har haft som mål att bygga ett ledarskap inom RISE som gör att vi kan rekrytera internt och skapa utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Att nu få möjlighet att realisera det visar att vi lyckats, säger Pia Sandvik, VD RISE.

Marco Lucisano har lång erfarenhet inom det som idag är RISE. Han började som doktorand vid dåvarande STFI (Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut) redan 1998.

- Omvärldens behov av innovationskraft och omställningsstöd för att bygga det hållbara samhället är större än någonsin, inte minst i ljuset av Coronapandemin. Vi har unika möjlighet att genom vår samlade förmåga stärka näringsliv och offentlig sektor med lösningar för resurseffektivitet och övergång till ett cirkulärt tänkande, livskraftiga städer, samhällskritisk infrastruktur och fossilfrihet, säger Marco Lucisano, ny divisionschef för Samhällsbyggnad.

Magnus Hallberg som blir ny divisionschef för Bioekonomi och hälsa har tidigare varit vd för bolaget RISE Processum och är idag avdelningschef för avdelningen Bioraffinaderi och energi.

- Omställningen till en cirkulär bioekonomi är viktigare än någonsin samtidigt som den rådande pandemin har satt fokus på hälsa och resiliens. Detta medför stora utmaningar för oss på RISE som både motiverar och inspirerar oss. Vi har ett viktigt uppdrag, säger Magnus Hallberg.

Marco Lucisano och Magnus Hallberg tillträder sina nya tjänster 1 september 2020.

 

Korta fakta om RISE divisioner

Division Bioekonomi och hälsa samlar kompetens inom processteknik, läkemedelsutveckling och design av material och ytor. Vi arbetar med bioraffinaderiets värdekedjor samt produkter och processer för jordbruk, livsmedel, massa, papper och förpackningar.

Division Digitala system arbetar med elektronik, informations- och kommunikationsteknik samt mjukvaru-utveckling, mobilitet, system-analys och interaktionsdesign. Vi jobbar med lösningar för alla sektorer, framför allt inom områden som rör digitalisering.

Inom division Material och produktion samlas kompetens inom korrosion, kemi, biologi, medicinteknik och mekanik. Vi är verksamma inom produkt-, produktions- och materialutveckling för textil, polymer, komposit, metall och keram.

Division Samhällsbyggnad samlar kompentens inom energi, infrastruktur, bygg och fastighet samt innovationsledning och systemomställning för ett hållbart samhälle. Vi erbjuder även certifieringsverksamhet som gör att företag kan närma sig marknaden.

Inom division Säkerhet och transport arbetar vi med tillförlitlighet, risk och säkerhet nära fordon, maritim näring, elektrifiering av transportsystemet och brand. Här finns kompetens inom mätteknik, kalibrering, besiktning och verifiering.

Prenumerera