Nya möjligheter för luftvärmepumpar i kalla klimat

Luftvärmepumpar är ofta ett ekonomiskt alternativ, men kalla klimat kan medföra hinder. Nu finns nya lösningar presenterade.

För uppvärmning av bostäder och lokaler är luftvärmepumpar ofta ett ekonomiskt alternativ, med låga investeringskostnader. Traditionellt har de dock haft svårt att hävda sig i kalla klimat. Vid den senaste Internationella Värmepumpskonferensen presenterades några nya strategier för att lösa detta. Dessa artiklar återges i nummer 3/2011 av IEA Heat Pump Centre Newsletter. Andra artiklar beskriver strategier och konkreta idéer för hur man kan minimera klimatpåverkan från värmepumpar. I nyhetsbrevet återfinns totalt sex artiklar från konferensen.

Vidare presenteras mottagarna av Heat Pump Programme’s Rittinger Award 2011. Dessutom ges en beskrivning av värmepumpsmarknaden i Sydkorea.

IEA Heat Pump Centre Newsletter utkommer fyra gånger per år. Den ges ut av IEA Heat Pump Centre (HPC), som är ett internationellt informationscentrum för värmepumpande tekniker, tillämpningar och marknader. Besök vår hemsida, www.heatpumpcentre.org

IEA Heat Pump Centre Newsletter kan laddas ner via denna länk:
http://www.heatpumpcentre.org/en/newsletter/Sidor/default.aspx

Taggar:

Prenumerera