Pia Sandvik invald i styrelsen för EIT

Report this content

RISE vd Pia Sandvik har utsetts till ny medlem i styrelsen för EIT (The European Institute of Innovation and Technology). EIT är en oberoende del av EU med uppgift att driva på innovationsarbetet i Europa. Med 2 900 medlemmar från näringsliv och akademi utgör EIT Europas största ekosystem för innovation.

- I arbetet för ett hållbart Europa är utbildning och kompetensutveckling nyckelfaktorer. EIT är en unik resurs med fokus på samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. Vi behöver ett mer flexibelt synsätt på utbildning för att klara utmaningarna med bland annat digitaliseringen och omställningen till en grön ekonomi. Jag ser mycket fram emot att bidra med mina och RISE perspektiv i det arbetet, säger Pia Sandvik, VD RISE.

The European Institute of Innovation and Technology, EIT, verkar genom att ge kraft år innovatörer och entreprenörer över hela Europa att ta sina idéer vidare till produkter och tjänster. Det övergripande uppdraget för EIT är att skapa arbetstillfällen genom en smart och hållbar tillväxt.

Prenumerera