• news.cision.com/
  • RISE/
  • Pressinbjudan: RISE samlar världens främsta forskare inom tunnelsäkerhet i Borås

Pressinbjudan: RISE samlar världens främsta forskare inom tunnelsäkerhet i Borås

Report this content

Den 14-16 mars står RISE som arrangör och värd för den internationella konferensen International Symposium on Tunnel Safety & Security, ISTSS. Konferensen, som lockar cirka 200 delegater från över 30 länder, skall bland annat diskutera säkerhetsfrågor i samband med komplexa underjordiska transportsystem.

Med allt högre markpriser sker en förtätning av våra stadsmiljöer. Detta ställer i sin tur nya krav på infrastruktur och byggnation. Tunnlar och underjordiska garage blir således en allt viktigare del av lösningen. Det skapar dock utmaningar för trafik och räddningstjänst, när det gäller brandsäkerhet och säkerhet mot attacker eller sabotage. Vid årets International Symposium on Tunnel Safety & Security (ISTSS) kommer dessa frågor att diskuteras. En av huvudtalarna är terrorforskaren Hans Brun från Försvarshögskolan.

Ett högaktuellt ämne som kommer belysas vid årets konferens är risken med nya energibärare i fordon så som hybrid- och elbilar och hur man hanterar bränder i dessa.

- Då fler fordon med nya typer av drivmedel numera rullar på våra vägar behöver vi förstå hur man släcker en eventuell brand i dessa, framförallt i tunnlar och underjordiska garage där risken är stor för spridning till andra fordon, säger Haukur Ingason, ansvarig för Tunnel and Underground Safety Center (TUSC) vid RISE.

- Som världsledande forskningsinstitut inom området tycker vi det är viktigt att informera och samverka med projektörer och myndigheter kring den utveckling som sker. Därför är det strategiskt att vår konferens hålls i Borås då många tunnlar kommer att byggas i Västsverige och övriga delar av landet, fortsätter Haukur Ingason.

RISE är en nationell resurs inom området brand- och tunnelsäkerhet och har genom forskning och utvecklingsprojekt bidragit till att förbättra och kostnadseffektivisera brandsäkerheten i tunnlar i Sverige. Som ett exempel genomförde RISE under 2010-2012 tillsammans med Trafikverket och konsultföretaget Brandskyddslaget AB ett utvecklingsprojekt i syfte att utforma ett anpassat brandbekämpningssystem för vägtunnlar. Projektet bidrog till en nettokostnadsbesparing på nästan en halv miljard kronor visar en studie som konsultföretaget Ramböll genomförde på uppdrag av RISE.

ISTSS 2018 arrangeras på Textile Fashion Center i Borås den 14-16 mars.

Läs hela programmet för konferensen här: http://istss.se/

För mer information eller ackreditering till konferensen kontakta:

Fredrik Rosén, RISE: fredrik.g.rosen@ri.se eller 070-334 56 86.

Prenumerera