• news.cision.com/
  • RISE/
  • Projektet Smittfri vård (Clean Care) skall minska vårdrelaterade infektioner

Projektet Smittfri vård (Clean Care) skall minska vårdrelaterade infektioner

Report this content

Vårdrelaterade infektioner är ett globalt problem som drabbar 1 av 10 patienter som behandlas på sjukhus. Projektet Smittfri vård (Clean Care) tar ett helhetsgrepp om problematiken kring att förebygga infektioner och förhindra spridning av smitta samt antibiotikaresistenta bakterier inom sjukvården. Projektet har nu blivit beviljat finansiering för steg 2 inom Vinnovas utlysning ”Utmaningsdriven Innovation”. I projektgruppen, som koordineras av RISE, ingår 12 parter från akademi, industri och vården.

LifeClean, LED Tailor, BioThema och Karolinska Institutet skall utvärdera innovativa tekniker för ytdesinficering och kvalitetskontroll medan Arjo, Cellcomb och Tobii tillsammans med Högskolan i Halmstad fokuserar på hygienisk design, användarstudier och affärsutveckling. Getinge och Toul Meditech skall tillsammans med Avdelningen för Ortopedi och Klinisk Mikrobiologi, båda tillhörande Sahlgrenska Universitetssjukhuset, genomföra en klinisk studie där målet är optimerad luftkvalitet i operationsrummet samt systematisk kvalitetskontroll och uppföljning av patientutfall.

- En kontinuerlig dialog med vården under utvecklingsarbetet och möjlighet att utvärdera teknologier i klinisk miljö är grundpelarna i projektet, säger projektledare Josefin Seth Caous på RISE. Till detta bidrar, utöver Avdelningen för Ortopedi, även Vårdhygien på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Innovationsplattformen för Västra Götalandsregionen.

Projektet löper under 28 månader, med start i maj 2018 och har en total budget på 22,5 MSEK.

Kontaktpersoner: 
Josefin Seth Caous, RISE Sektionen för Medicinteknik
Tel: 010-516 59 96
Mail: josefin.caous@ri.se

Peter Löwenhielm, RISE Sektionen för Medicinteknik
Tel: 010-516-51 92
Mail: peter.lowenhielm@ri.se

Prenumerera

Media

Media