Restvärden blir designväskor genom uppvinning

Report this content

Forskning visar att vi behöver bli mellan 5 – 8 gånger mer resurseffektiva i världen fram till 2030. Cirkularitet och radikalt ökad resurseffektivitet blir allt viktigare i alla branscher. RISE hjälper flertalet västsvenska företag inom textil-, möbel, och fordonsbranschen att ställa om och påskynda övergången till mer resursproduktiva cirkulära affärsmodeller. 

Många företag har satt ambitiösa klimatmål men de flesta saknar tillräckliga strategier eller affärsmodeller för att kunna nå dem. I projektet Kunskapsöverföring för cirkulära affärsekosystem stöttar RISE västsvenska företag som vill samarbeta mellan branscher för att ta steg mot att bli mer cirkulära. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och utgår ifrån att hitta cirkulära affärsmodeller, produkter och material där värdebevarande och resurseffektivitet kan kombineras, genom ökat samarbete.  
-    Vi ser ett behov av samverkan mellan affärslösning och produktdesign. Vi på RISE står för kunskap och nätverk och projektet handlar mycket om att skapa nya samarbeten mellan industriaktörer. När aktörer går samman kan de bli mer resurseffektiva och den enes spillmaterial kan bli början på den andres premiumprodukt, berättar Thomas Nyström, forskare inom Sustainable Business på RISE. 

Ett av företagen i projektet är Eduards Accessories, ett litet designföretag i Göteborg som skapar läderväskor i mindre serier som säljs i design- och modebutiker i Europa och Asien. Alla Eduards produkter designas i Göteborg och produceras i Sverige av vegetabiliskt garvat läder. Design som är intressant över lång tid, klarar vardagens slitage samt är hållbar i alla led är viktigt för Cecilia Eduards, arkitekt, ägare och designer för företaget. 

-    Vårt samarbete med RISE har lett till flera intressanta projekt. Ett av dessa lanseras i vår. Det är serien The Leather Archive Project som produceras av överblivet högkvalitativt läder från Nordic Leather i Uddevalla. Nordic Leather hade material som blivit över från en större kund och som inte skulle användas. Eftersom vi gör ganska små serier och kan använda även mindre partier så fungerade materialet perfekt för oss, säger Cecilia Eduards. Vi tog tillvara på möjligheten att utgå från restmaterialet och har skapat en ny produkt som kompletterar Eduards sortiment och blir frontfigur för The Leather Archive Project. För oss är det viktigt att inte enbart genomföra hållbarhetsprojekt utan även att berätta om dem för att kunna inspirera andra att arbeta på liknande sätt.

-    Vi är glada över att våra restposter kan få nytt liv som andra produkter hos Eduards Accessories. Att ta vara på mer av varje produkt är oerhört viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Per Friberg, operativ chef på Nordic Leather Group.

Många branscher dras med mycket spill i produktionen. Slutkunderna ser vanligtvis inte de material som blir spill eller hyllvärmare hos producenten eller hos underleverantörerna. På grund av att spillet ofta räknas in i budgeten för komponenter och produkter ”glöms” de lätt bort, eller ses som marginella kostnader i produktkalkylen. 

-    Vi kan inte fortsätta elda upp högkvalitativa material som förädlats i många produktionssteg och som ofta har betydligt högre ekonomiska och miljömässiga värden än som bränsle. Man kan likställa det vid att man idag eldar upp pengar vilket ju går stick i stäv med industrins strävan efter kostnadsbesparingar. Dessutom är jordens resurser begränsade och vi måste i mycket högre grad än idag nyttja de material som redan finns i omlopp i samhället, säger Thomas Nyström.

-    Vilka möjligheter med cirkulär ekonomi som passar olika företag beror på bland annat bransch, produkters design och vilken position i värdekedjan ett visst företag har. På RISE arbetar vi med många olika branscher och några vanliga utmaningar som dyker upp när företag skall börja utforska cirkulära affärsmöjligheter är; Var ska man börja? Vilka insatser ger större eller mindre miljö- och klimatnyttor? Hur ska en ny cirkulär affär samverka med den gamla affären i en övergångsfas? Hur ska man tänka och räkna kring lönsamheten i en ovan affär? Och hur ska vi finansiera att börja sälja funktion istället för produkt? Hur kan man mäta cirkularitet? Kan vi nyttja digitalisering och hur? Här kan RISE hjälpa till som bollplank och med konkreta arbetsmetoder. Vi har också ett brett nätverk med både forskare och industriella aktörer som tillsammans kan katalysera en cirkulär omställning, berättar Josefina Sallén, fokusområdesledare och coach inom Cirkuläromställning på RISE.

För mer information, kontakta gärna
Thomas Nyström, forskare inom Sustainable Business RISE
thomas.nystrom@ri.se eller 073 079 58 21

Josefina Sallén, fokusområdesledare och coach inom Cirkulär Omställning RISE
josefina.sallen@ri.se eller 072 208 93 60

Cecilia Eduards, ägare och designer Eduards Accessories
cecilia@eduardsaccessories.se eller 070 878 38 73

Per Friberg, operativ chef Nordic Leather Group
per.friberg@nordicleather.com eller eller 073 310 85 17

 

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera