RISE är innovationspartner till FN under klimatmötet i Glasgow

Report this content

Klimatmötet i Glasgow (COP26) inleds på söndag. Dennis Pamlin och Jay Hennessy är experter på RISE och kommer vara på plats för att moderera fem möten och workshops med globala ledare. De koordinerar dessutom ett 150-tal olika möten på UNFCCC Global Innovation Hub som lanseras under klimatmötet för att expandera klimatinnovationsarbetet och fokusera mer på lösningar.

 

Aldrig tidigare har COP haft så stort fokus på behov och möjligheter som i år. Under klimattoppmötet träffas ledare från hela världen för att diskutera och enas kring hur man kan intensifiera och utveckla det globala arbetet för att nå Parisavtalet och hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. RISE är innovationspartner till FN och inviger UNFCCC Innovation Hub.

- Under 26 år har klimatarbetet fokuserat på att minska utsläppen från nuvarande verksamheter. Företag, städer och länder har setts endast som källor till utsläpp och till klimatmötena så har alla aktörer förväntats berätta hur mycket de ska minska sina utsläpp. Vid COP26 inleds ett nytt kapitel i klimatarbetet. UNFCCC lanserar sin ”Global Innovation Hub” där fokus ligger på de som kan leverera lösningar på de mänskliga behov som finns runt om i världen. Vi behöver flytta fokus på klimatfrågan som ett problem där utsläppare står i centrum, till en möjlighet för accelererat innovationsarbete där de som har globalt hållbara lösningar ställs i centrum, säger Dennis Pamlin som varit på plats vid de flesta internationella klimatmötena sedan 1997 i Kyoto.

Klimatarbetet har under den första fasen haft fokus på de aktörer och marknader med de största CO2-utsläppen samt generella västerländska behov. Men med en befolkning som inom några decennier förmodligen kommer nå 11 miljarder människor och där 80 procent kommer vara bosatta i Afrika och Asien så måste fokus under den nya fasen skiftas till globalt hållbara lösningar och de som kan leverera dessa.

- Som en internationellt ledande innovationspartner och koordinerande av Mission Innovations arbete med att analysera klimatlösningar är vi på RISE stolta över att vara partners till UNFCCC och medutvecklare av denna nya FN-satsning. Världens ledare behöver fortsätta hjälpa dagens stora utsläppare minska sina utsläpp, men vi behöver sätta de som har globalt hållbara lösningar i centrum så att klimatarbetet blir en innovationsdrivkraft i stället för en innovationsbroms, säger Dennis Pamlin.

Under klimattoppmötet skapas nya grupperingar och samband för att testa nästa generations lösningar. Ett av fem sådana tillfällen är en workshop den 11 november där RISE är arrangör och där bland andra Netflix och Spotify medverkar. Här kommer de olika aktörerna dela insikter kring hur man accelererar införandet av hållbara affärsmodeller och framtidens livsstilar.

- Tre olika roller behöver mötas för att framtidens lösningar ska bli verklighet. 1 - de som har en idé till en lösning på människors behov, 2 - marknaden i form av en stad eller ett större företag samt 3 -katalysatorer, det vill säga möjliggörare som finansiella aktörer, affärsutvecklare och mediaföretag . Tillsammans skapar de möjligheter för transformativ förändring. Idag vet vi inte vilka riktningar innovationerna tar men vi vet att de hållbara lösningarna skapas i nya samarbetsformer, säger Dennis Pamlin.
 

RISE arrangerar följande aktiviteter på COP26
Incubators in a 21st century innovation ecosystem delivering 1.5 °C solutions

4 november, 14.00 – 14.50
Ramverket PICU (Potential, Idea, Cluster och Uptake) stöttar inkubatorer och innovationshubbar för att leverera och skala upp morgondagens lösningar.

Assessing avoided emissions and 1.5 C compatibility of solution providers and enablers
4 november, 15.00 – 15.50
Nytt fokus från de stora utsläpparna till lösningsleverantörerna och möjliggörarna för att nå 1,5 graders-målet.

Accelerating uptake of the next generation of climate solutions and a 21st century innovation ecosystem: Opportunities in the 4th industrial revolution
4 november kl 16.00 – 16.50
Stöd för ramverk för 2000-talets innovationsekosystem och en utökad innovationsagenda med fokus på lösningsleverantörer och mänskliga behov.

COP26 DINNER WORKSHOP: Competitions and an expanded innovations agenda for accelerated uptake of 1.5 C innovations
9 november kl 18.00 – 20.00

Målet är att stärka nätverk och bygga relationer mellan innovatörer, FN, Mission Innovation och regeringar i vår strävan att leverera globalt hållbara lösningar. Vi presenterar fyra nya initiativ: UNFCCC Cities Innovation Hub, EARTH 300, Carbonless Asia Challenge och Climate Smart Cities Challenge.

Enablers for a 1.5 C future with sustainable regenerative lifestyles: Exponential change and a new generation of climate leadership in support of flourishing lives for 11 billion
11 november kl 18.00 – 20.00
Syftet är att dela best practice för intressenter att identifiera möjliga sätt att ge intressenter stöd, att få inspiration och att finna verktyg som påskyndar införandet av hållbara affärsmodeller och livsstilar. Vi undersöker vilka verktyg och incitament som kan utvecklas tillsammans med resultat som ska presenteras på COP27 (eller tidigare).


Vill du komma i kontakt med Dennis Pamlin eller Jay Hennessy som finns på plats på COP?
Dennis Pamlin, expert på RISE (på COP26 31 oktober – 12 november)
Mail: dennis.pamlin@ri.se Mob: +46 70 582 60 07

Jay Hennessy, senior projektledare på RISE (på COP26 31 oktober – 7 november)
Mail: jay.hennessy@ri.se Mob: +46 73 810 60 05

Niklas Jälevik, presschef RISE
Mail: niklas.jalevik@ri.se Mob: +46 72 727 53 14

Prenumerera

Media

Media