RISE etablerar nationellt kontor för innovationstävlingar

För att bidra till att offentlig sektor i högre utsträckning utnyttjar potentialen med innovationstävlingar etablerar RISE ett nationellt kontor för innovationstävlingar. Innovationstävlingskontoret är öppet för alla intressenter i värdekedjan: myndigheter, beställargrupper, intermediärer och kommersiella aktörer inom innovationstävlingar i syfte att skapa bättre tävlingar med högre potential för kommersialisering.  Projektet finansieras av Vinnova och beräknas pågå i två år.

Innovationstävlingar kan fungera som ett kostnadseffektivt verktyg för att snabbare hitta lösningar på svåra och viktiga samhällsutmaningar. Tävlingar lämpar sig extra bra för offentlig sektor, där utmaningarna ofta kan beskrivas som resistenta problem (”wicked problems”) som vid en första anblick kan te sig omöjliga att lösa på grund av föränderliga, ofullständiga eller motsägelsefulla problembeskrivningar. RISE vill genom det nationella kontoret för innovationstävlingar arbeta för att öka användningen.

– Vi vill samla kunskap, utveckla en metodik och agera länk mellan offentlig sektor och näringsliv i de här frågorna, säger Anna Mattsson, projektledare på RISE. Vi tror att en central del i att lösa dagens samhällsutmaningar är att sammanföra behov och utmaningar och människor med idéer.

Förenklat bygger en innovationstävling på att ett problem identifierats, tävlingen utformas samt att en utlysning av utmaningen och erbjudande i form av belöning till den som presenterar den bästa lösningen görs. Inom ramen för det nationella kontoret för innovationstävlingar kommer RISE att kunna hjälpa organisationer att planera och utforma innovationstävlingar. Genom RISE befintliga plattform för öppen innovation, Translucent Innovation®, kan tävlingsupplägg och frågeställningar dessutom provköras.

– Innovationstävlingar har en enorm potential, vilket vi sett ibland annat USA och Storbrittanien, men i Sverige har tyvärr få innovationstävlingar verkligen lett fram till kommersiella produkter säger Erik Ronne, Vice President Innovation RISE. Genom att samla alla aktörer i värdekedjan och fokusera på möjligheter och förbättringar kan vi tillsammans lyfta de svenska innovationstävlingarna. I förlängningen ser vi att innovationstävlingskontoret blir en publik testbädd för innovationstävlingar där vi kan testa nya koncept och provtrycka dem i utvalda grupper med Translucent Innovation®.

För mer information om RISE nationella kontor för innovationstävlingar, kontakta

Anna Mattsson
anna.mattsson@ri.se
+46 10 516 60 10

 

 

Magnus Rysjö
Presskontakt
010-516 69 46
magnus.rysjo@ri.se

 

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera