RISE första svenska partner i New European Bauhaus initiativet

Report this content

Den byggda miljön i våra städer orsakar idag mer än en tredjedel av vårt koldioxidavtryck, och hälften av världens förbrukade naturresurser varje år används i byggandet. I januari tog EU initiativet till New European Bauhaus (NEB) för att mobilisera designers, arkitekter, ingenjörer, kreatörer, forskare och studenter från olika discipliner i syfte att ta sig an utmaningen att skapa hållbara livsmiljöer. Idag är det officiellt att RISE går in som den första svenska partnern i NEB. 

-    New European Bauhaus-initiativet anger en attraktiv vision för ett hållbart europeiskt sätt att leva och kommer att påskynda samarbetet mellan universitet, forskningsinstitut, städer och organisationer genom olika pilotprojekt. Vi är både mycket glada och mycket stolta över att vara med som partner från start, säger Marlene Johansson, forskare vid RISE och utvecklingsansvarig.

New European Bauhaus initierades av EUs president Ursula Von der Leyen i januari i år. Initiativet sammankopplar European New Green Deal med människors livsmiljöer för att tillsammans bygga en hållbar och inkluderande framtid med design, kultur och kreativitet som utgångspunkt. 

Under de närmaste två åren kommer fem projekt inom New European Bauhaus att initieras i olika länder inom EU. Alla med olika fokus men med en stort åtagande att kombinera design och hållbarhet för levande, attraktiva och välmående livsmiljöer. 

RISE gör idag stora satsningar på framtidens hållbara städer och samhällen tillsammans med exempelvis Viable Cities och flera innovationsplattformar för hållbara städer. För att ta sig an de stora global utmaningarna ur ett designperspektiv etableras också ett europeiskt center för kompetens och excellens inom inkluderande design, industriintegration och den kreativa sektorn med epicenter i Umeå och norra Sverige. Norra Sverige går igenom en kraftig tillväxt genom progressiva städer och näringsliv med industrietableringar. Design, kultur och kreativitet behövs för att skapa attraktiva och hållbara livsmiljöer där människor vill bo och leva. Det är ett också ett av målen med det europeiska designcentret och det ekosystem som byggs med design, arkitektur, den kreativa sektorn, städerna och näringslivet.

Den 3 juni anordnar RISE en internationell konferens inom ramen för New European Bauhaus där framstående profiler kommer att tala om framtidens städer och regioner, design, arkitektur och kulturella och kreativa näringars roll i gestaltningen av våra livsmiljöer.

För mer information kontakta:
Marlene Johansson RISE 
marlene.a.johansson@ri.se eller 070-6749539
 

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera