RISE går in som ägare i MoRe Research

Report this content

 Forskningsinstitutet RISE köper 60 procent av aktierna i MoRe Research. Örnsköldsviksföretaget MoRe Research är ledande inom forskning, analyser och industrinära process- och produktutveckling i papper-, massa- och bioraffinaderiindustrin. Affären är en del av RISE satsning på att expandera verksamheten längs Norrlandskusten. 

- Vår vision är att Norrlandskusten ska bli ett centrum i världsklass för kunskap, forskning, utveckling och uppskalning inom pappers-, massa- och bioraffinaderiindustrin och MoRe Research är en mycket kvalificerad aktör som kompletterar vår verksamhet på ett utmärkt sätt, säger Pia Sandvik, VD RISE.

- MoRe, med sina djupa och vidsträckta rötter i den svenska skogsindustriella forsknings- och utvecklingsmyllan, har en ambition och ett ansvar att med hållbarhet, kvalitet, ekonomi och ett maximerat förädlingsvärde som självklara ledstjärnor vara en aktiv part i det nödvändiga omställningsarbete som världen står inför. Dessa ledstjärnor kommer genom affären, och de samlade resurser som nu erbjuds, att lysa än starkare, säger Stefan Svensson, VD MoRe Research.

- Det är viktigt och mycket roligt att RISE väljer att bygga ett nationellt kompetenscentrum för bioraffinaderi i Örnsköldsvik. Ett kvitto på att kommunens långsiktiga engagemang i RISE Processum och bioekonomin burit frukt. Satsningen av RISE ger både MoRe och Processum en stärkt position på FoU-marknaden och goda möjligheter till fortsatt tillväxt, säger Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande, Örnsköldsviks kommun.

MoRe Research är huvudsakligen inriktade på forskning, analyser och industrinära process- & produktutveckling mot kunder inom pappers-, massa- och bioraffinaderiindustrin. Tyngdpunkten i verksamheten är industrifinansierade uppdrag men under senare år har bolaget, i nära samarbete med universiteten, byggt upp en stark, respekterad och stadigt ökande forskningsverksamhet med doktorander, forskare och offentligt finansierade forskningsprojekt.

RISE har haft ett långt och nära samarbete med MoRe där lokaler, piloter och utrustning samnyttjats och samägts. Båda parter ser stora fördelar med affären då man ytterligare kan stärka erbjudandet till kunderna.

Nuvarande ägare av MoRe (Eurocon, Kempestiftelserna, Metsä Board Sverige och Domsjö Fabriker) kvarstår som ägare med tillsammans 40 procent av aktierna och ser affären med RISE som strategiskt viktig för att stärka svensk skogsindustri.

MoRe Research AB blir nu ett delägt dotterbolag till RISE inom division Bioekonomi. Från årsskiftet kommer MoRe Research AB ingå i den nya divisionen Bioekonomi och hälsa, avdelning Bioraffinaderi och energi.

För mer information kontakta:

Magnus Hallberg, RISE, tillträdande avdelningschef Bioraffinaderi och energi 

010-516 67 63, magnus.hallberg@ri.se

Stefan Svensson, VD MoRe Research

070-2348300, stefan.svensson@more.se

 

Prenumerera