RISE öppnar testbädd för cybersäkerhet

Report this content

Simulerade IT-attacker som skapar cyber­säkerhet, det är kärnan i cyber range, den nya testbädd som forskningsinstitutet RISE inom kort öppnar i Kista, Stockholm. En plats för utbildning, test och verifiering där organisationer och företag kan stresstesta sina system utan att riskera den löpande verksamheten. Satsningen presenterades av näringsminister Ibrahim Baylan på RISE/Ericsson Security Day.

- Digitaliseringen för med sig mycket gott men vi måste också vara medvetna om risker. Satsningen på cyber range kommer ge näringsliv och organisationer en fysisk plats för att träna och utbilda medarbetare men också att testa sina produkter och tjänster. Det stärker säkerheten för digitala produkter och lösningar, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

I RISE cyber range kan man bygga en virtuell miljö som är helt kontrollerad, och erbjuda verktyg för att skapa stabila och säkra IT-system. Här kan företag och organisationer testa nya delar i ett system för att se om man byggt det på rätt sätt och identifiera eventuella svagheter. Syftet är förstås att testa de tekniska systemen, men lika viktigt är att säkra att rutiner och organisation fungerar optimalt. Utbildning är en del av erbjudandet.

- Vi vill göra det enkelt att jobba med de här frågorna som ofta upplevs som svåra. Istället för att bara fokusera på problemen borde vi se cybersäkerhet som möjliggörare för innovation och utveckling, säger Shahid Raza, RISE.

- RISE uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till hållbar tillväxt. En väl fungerande cybersäkerhet är en förutsättning för att Sverige ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. RISE cyber range kan bidra både till näringslivets innovationskraft och till att säkra viktiga samhällsfunktioner, säger Pia Sandvik, VD RISE.

RISE team för cybersäkerhet består nu av en kärngrupp på omkring 20 personer, men den förväntas växa eftersom behovet av cybersäkerhetstjänster ökar kraftigt. Till det kommer ett antal andra experter på cybersäkerhet inom olika verksamhetsområden, exempelvis transport. Kombinationen av teknikexperter och experter på specifika områden ger stora möjligheter.

– Inom RISE är vi duktiga på användarbeteende och är vana vid att sätta ihop tvärfunktionella team. Det är särskilt viktigt inom cybersäkerhet då det utöver rent tekniska lösningar handlar mycket om ”security by design” och om att lära från varandra, mellan olika domäner, säger Shahid Raza, RISE.

Inledningsvis drivs RISE cyber range som ett treårigt projekt, finansierat av Vinnova, RISE och ICT Sweden.

För mer information kontakta:

Shahid Raza, Lab Manager RISE,

010- 22 43 96

shahid.raza@ri.se

Prenumerera