RISE Processums vd i ny roll

Magnus Hallberg avgår som vd för RISE Processum, ett delägt dotterbolag till RISE Research Institutes of Sweden. Den 1 januari 2020 blir han chef för en nybildad avdelning där RISE samlar sin kompetens inom området bioraffinaderi och energi. RISE Processum blir en del av denna avdelning.

För att fokusera på övrig verksamhet inom RISE inför den bredare satsningen väljer Magnus Hallberg att kliva av vd-rollen. Tillförordnad vd för RISE Processum från 1 oktober till dess att ny vd är på plats blir Karin Johnson som idag är Forskningschef för RISE Processum.

Karin Johnson disputerade i organisk kemi vid University of Southampton 2003 och har bland annat bakgrund som läkemedelskemist vid AstraZeneca innan hon kom till RISE Processum 2015.

– Med kraftsamlingen av kompetenser som vi gör i den nya avdelningen kan vi skapa mer värde för våra kunder. RISE Processum blir en del av denna avdelning. Under senare år har RISE Processum alltmer tagit rollen som regionalt klusternav för skoglig forskning och innovation i Västernorrland och Västerbotten. Jag är övertygad att denna position kommer att bestå under ledning av Karin Johnson, säger Marco Lucisano, ordförande i RISE Processum.

 

Prenumerera