SP i nationellt innovationsprogram för medicinteknik

Även det medicintekniska området får stöd av Vinnova för att bygga upp ett nationellt strategiskt innovationsområde. Programmet Medtech4Health tilldelats 97 miljoner kronor för åren 2015-2018. Utformningen av Medtech4Health har drivits av affärsområde Life Science på SP tillsammans med Swedish Medtech och Nationellt forum för medicinsk teknik, NFMT.

För Sverige innebär det en stärkt satsning på medicinteknik och den kunskapsuppbyggnad som krävs för en fortsatt stark utveckling av en hållbar och patientsäker hälso- och sjukvård och konkurrenskraftiga företag. SP har varit mycket framgångsrika i Vinnovas utlysning av stöd till strategiska innovationsprogram.

- Vi sitter på en jättekompetens inom många områden och har framför allt en innovationsinfrastruktur som industrin behöver när de ska utveckla nya medicintekniska metoder och produkter, säger Krim Talia som är affärsområdechef för Life Science.
- Programmet är ett resultat av ett proaktivt jobb från vår sida, där vi varit med och utformat ramarna för satsningen och framför allt att vi under de närmaste tio åren kommer ha en central position i genomförandet.

Ett exempel på områden som SP kommer att driva i programmet är biomaterial och regenerativ medicin för ”kroppens reservdelar”. Där har SP tidigare fått stöd av Vinnova för att ta fram en strategisk innovationsagenda, som drevs av Jukka Lausmaa. Agendan har nu blivit en del av MedTech4Health. Ett annat område som SP driver i programmet bygger på de erfarenheter och kompetenser som byggts upp kring metodik för att involvera brukare i vårdens innovationsprocesser bland annat i ”Experiolab”. Det handlar till exempel om så kallade patientresor, för att öka förståelsen för hur vården upplevs av patienter och anhöriga och olika sätt att jobba med symboliska personas för att förstå brukarbehov.

SPs kompetensmässiga bredd och kontaktnät med olika vårdgivare är en stor tillgång i programmet eftersom medicinteknik i sig är ett tvärvetenskapligt tekniskt forsknings- och innovationsområde som även kräver medicinsk och klinisk kompetens. Det kan omfatta allt från sensorteknik och bildbehandling till IT-system, appar eller avancerad utrustning för strålning, minimal-invasiv kirurgi eller livsuppehållande system. Tekniken är idag en integrerad del i ett såväl tekniskt som organisatoriskt system av patientvård i vilket medicintekniska innovationer drivs av tillämpningen.

- Därför har vi också fått medel från RISE för att utveckla Medtech-området tillsammans med våra systerinstitut som har kompletterande kompetens inom området. Till att börja med har vi involverat Acreo från Swedish ICT-gruppen och deras life science verksamhet inom sensorsystem, bioelektronik, e-hälsa bland annat, säger Krim Talia.

Om Medtech4Health
Medtech4Health är ett nationellt samarbete mellan näringsliv, hälso- och sjukvård, forskningsinstitut samt universitet och högskolor. Målet är att bygga en långsiktig satsning, där Vinnova med flera offentliga finansiärer under en 10-årsperiod deltar i uppbyggnaden av det nationella forsknings- och innovationssystemet för medicinsk teknik, till en nivå som hållbart placerar Sverige i en internationellt ledande position. Initialt finansierar Vinnova de tre första åren med 95 miljoner kronor. Även medverkande organisationer och företag går in med finansiering. Avsikten är sen att finansieringen ska ligga kvar på 40 miljoner kr/år under resten av 10-årsperioden. MedTech4Health koordineras av branschorganisationen Swedish Medtech.

Vill du veta mer om MedTech4Health, kontakta Krim Talia, affärsområdeschef Life Science.
krim.talia@sp.se

+46 70 9732665

Taggar:

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera

Media

Media