SP-koncernen växer med glasforskningsinstitutet Glafo

 Från den 1 juli kommer Glafo AB - Glasforskningsinstitutet - att ingå som en del i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

- Som en del i en större koncern kommer vi att kunna leverera ett större värde till våra uppdragsgivare. Det ger också nya möjligheter att ingå i ännu större projekt i framkant av utvecklingen, säger Glafos vd Bertil Fredlund. 

 Glafo har sin bas i konstglas och verkar mitt i Glasriket. Bruksglas, planglas, glasfibrer och förpackningsglas ingår också i verksamheten. Nu kommer Glafo och SP bland annat att satsa tillsammans på glas/bygg, där verksamheterna kompletterar varandra.

 - Genom Glafo stärker vi vår kompetens inom glasbyggområdet och det innebär att vår ställning som byggforskningsinstitut blir ännu starkare, säger SPs koncernchef Maria Khorsand.

 SP kommer att äga 60% av Glafo AB, 40% kommer att ägas av Glafos intressentförening.

Samgåendet ger fördelar för både Glafos och SPs kunder genom att de får tillgång till den breda kompetens och de kraftfulla resurser som finns inom koncernen. Det innebär också att SP-koncernens samarbete med både Växjös och Lunds universitet stärks.

 För mer information, kontakta:

Bertil Fredlund, vd Glafo tel 0470-76 70 51

Owe Fredholm, styrelseordförande Glafo, tel 08-663 63 23

Maria Khorsand, koncernchef SP, tel 010-516 51 01

 Glafo är Nordens enda glasforskningsinstitut och ligger i Växjö. Det grundades 1945 av glasbruken i Glasriket. Glafo har 10 medarbetare och verkar internationellt med glasforskning, utveckling, utbildning och tekniskt stöd, främst till konst-, förpacknings-, fiber och planglastillverkare. Kärnverksamheten ligger i området från glasets råmaterial, till smältprocessen och det färdiga glaset. Dessutom arbetar Glafo med frågeställningar kring förädling och andra tillämpningar av materialet glas. Läs mer på www.glafo.se

 SP är Sveriges bredaste forsknings- och teknologiinstitut. Genom forskning och teknikutveckling stärker våra 870 medarbetare konkurrenskraften hos de svenska företagen och bidrar till ett starkare innovationsklimat och till säkerhet, god miljö och en hållbar utveckling i samhället. Läs mer på www.sp.se

 

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera

Dokument & länkar