SP utvecklar trådlös kommunikation för tunga fordon

RelCommH (Reliable Communication for Heavy vehicles) är ett tvåårigt forskningsprojekt som finansieras av Vinnova i FFI-programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation. Projektet startar våren 2013 och förutom SP deltar också Volvo Group, Scania, Kapsch TrafficCom samt Qamcom Research & Technology.

Projektet RelCommH studerar trådlös kommunikation direkt mellan fordon enligt den nya standarden ETSI ITS-G5 (baserad på IEEE 802.11p). Detta är en standard som stödjer ad hoc nätverk mellan fordon samt mellan fordon och väginfrastruktur.

Syftet med standarden är att göra fordon och därmed trafiken intelligentare med hjälp av så kallade kooperativa funktioner.

– Målet är minskad bränsleförbrukning, säkrare transporter och ett effektivare utnyttjande av befintligt vägnät, säger Kristian Karlsson, forskare på SP.

Antennplacering och signalkvalitet
Det frekvensband standarden har fått sig tilldelat ligger på 5,9 GHz. Det är en hög bärvågsfrekvans för att vara kommunikation som använder sig av flervägsutbredning mellan sändare och mottagare. Det har fått till följd att kommunikationen är känslig för bland annat skuggning. Om det saknas visuell kontakt mellan sändar- och mottagarantenn kan information gå förlorad på grund av dålig signalkvalitet.

Placeringen av antennerna har därmed stor betydelse för överföringens kvalitet. Speciellt viktigt är detta på de stora, tunga, fordonen.

– För att optimera kommunikationen ska olika antennplaceringar, antennmodeller och diversitetsalgoritmer studeras.

Förbättrad trådlös kommunikation
I projektet ska pålitligheten hos den trådlösa kommunikationen studeras och förbättras i scenarior med tunga fordon och tunga fordon med släp i kombination med avancerade kooperativa funktioner.

– Det är viktigt att den trådlösa kommunikationen är pålitlig om standarden ska kunna införas brett och avsedd nytta, som säkrare, effektivare och bränslesnålare transporter, ska vara möjlig att uppnå, säger Kristian Karlsson.

För mer information, kontakta Kristian Karlsson, SP, tel 010-516 56 58, kristian.karlsson@sp.se

Taggar:

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera