• news.cision.com/
  • RISE/
  • Storskaliga fältförsök för att rena PFAS-förorenat vatten i Tullinge

Storskaliga fältförsök för att rena PFAS-förorenat vatten i Tullinge

Report this content

Nu inleds storskaliga fältförsök för rening av PFAS-förorenat vatten i Tullinge, Botkyrka kommun. Fältförsöken genomförs av RISE projekt Testbed PFAS. Testbed PFAS har även varit framgångsrika med att utvärdera PFAS-fria släckmedel.

– Det är så glädjande att vi nu kan starta försöken i större skala genom att testa flera reningsmetoder i Tullinge. Det ligger flera års hårt arbete bakom det här och det är ett stort framsteg för projektet, säger projektledaren Tove Mallin på RISE.  

Testbed PFAS är ett samarbetsprojekt mellan RISE, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket. Målet är att hitta en lösning på problematiken med PFAS-föroreningar i mark och vatten. PFAS är syntetiskt framställda ämnen som är mycket svårnedbrytbara och misstänks vara hälsoskadliga för människor och djur. Ämnet finns i många produkter, bland annat i ett brandskum som är effektivt för att släcka vätskebränder.

I och med de storskaliga fältförsöken i Tullinge inleds nästa fas i forskningen inom projektet Testbed PFAS. Projektet började år 2020 och forskningen bedrivs i två parallella spår. Dels ska forskarna hitta fungerande reningstekniker för förorenad mark och vatten, dels utvärderas PFAS-fria släckmedel för att ersätta dagens hälso- och miljöskadliga brandskum. Hittills har forskningen kring reningstekniker varit inriktad på tester och utvärdering på RISE laboratorium i Borås. Testerna har identifierat ett flertal fungerande tekniker för att rena jord och vatten, ibland i kombination med varandra. Det är tre av dessa reningstekniker som nu testas i verklig skala under fältförsöken i Tullinge.

I det andra spåret inom Testbed PFAS arbetar projektet med att utvärdera nya alternativa PFAS-fria släckmedel. Under projektets två första år har ett hundratal tester genomförts. Resultatet från testerna används av Försvarets Materielverk (FMV) för att hitta en ersättningsprodukt till släckmedel innehållande PFAS. FMV fick under förra året uppdraget att anskaffa ett PFAS-fritt släckmedel till de nya räddningsbilar som ska levereras till Flygvapnet under 2022.

– För FMV:s del har resultaten från de brandtester som genomförts inom Testbed PFAS gett många nya insikter i prestandan hos PFAS-fria släckmedel relativt de testmetoder som använts. Kunskapen från resultatet av brandtesterna tar FMV med sig inför framtida upphandling av PFAS-fri släckvätska till Försvarsmakten, säger Dennis Norin, systemingenjör på FMV.

Resultaten av tester av släckmedel sammanfattas i en nyligen publicerad artikel. Läs artikeln och mer om Testbed PFAS på https://www.ri.se/sv/testbed-pfas

För mer information:

Tove Mallin, forskare RISE

tove.mallin@ri.se, 010-516 55 67

Prenumerera