Svensk forskare får internationellt värmepumpspris

Professor Eric Granryd från Kungliga Tekniska Högskolan har tilldelats 2008 års "Peter Ritter von Rittinger International Heat Pump Award". Det skedde vid den internationella värmepumpskonferensen "International Energy Agency Heat Pump Conference" som hölls den 20-22 maj i Zürich, Schweiz.

Eric Granryd har arbetat som professor på Kungliga Tekniska Högskolan vid institutionen för Tillämpad Termodynamik från 1984 till 1999. Han har även haft en rad internationella uppdrag, bl a inom International Institute of Refrigeration (IIR).

Eric Granryds mest framstående bidrag till forskningen och utvecklingen av värmepumpande teknik är hans beräkningsmetoder för luftvärmeväxlare och optimering av värmepumpsystem.

- Beräkningsmetoderna har använts mycket av industrin, speciellt för ytterligare förbättringar av värmeöverföringen på luftsidan, säger Monica Axell, forskare vid SP och projektledare för Heat Pump Centre.

Eric Granryd är nu utnämnd till styrelseordförande för Effsys 2, ett svenskt forsknings- och utvecklingsprogram grundat av Energimyndigheten och den svenska industrin. Effsys 2 fokuserar på effektivare system för värme och kyla baserade på värmepumpande teknik.

Rittingermedaljen är den högsta internationella utmärkelsen inom området för luftkonditionering, värmepumpar och kylteknik och värdesätter betydelsefulla bidrag till framsteg inom teknik, tillämpning och marknadsutveckling.

De andra pristagarna är M.Sc. Gerald C. Groff från Cazenovia, New York och Professor Predrag S. Hrnjak från Illnois universitet i Urbana-Champaign.

-----------------------------------------------------------------------------------------------För mer information, kontakta:

Monica Axell, projektledare för Heat Pump Centre, informationscentrum inom Heat Pump Programme c/o SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tel 010 - 516 5519, e-post: monica.axell@sp.se

Heat Pump Programme (HPP) bildades 1978 och är ett program inom IEA, International Energy Agency.  HPP är finansierat av sina medlemsländer, och bedrivs utan vinstsyfte. Programmet verkar för att öka användandet av värmepumpande teknik genom att påvisa en pålitlig och praktisk teknik som sparar energiresurser och skyddar miljön. Värmepumpande teknik inkluderar luftkonditionering, värmepumpar och kylteknik.

 

 

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar