Svenska forskare gör lim av bakjäst

Report this content

Bakjäst är för de flesta en vanligt förekommande ingrediens i köket men den kan visa sig ha ett större användningsområde än vad man tidigare trott. I en nyligen publicerad studie av EcoBuild och RISE, har det visat sig att mikroorganismer som finns i vanlig bakjäst kan användas som råvara för trälim.

Att svampprotein skulle kunna användas för att producera lim har hittills varit okänt i forskarvärlden. Men en ny studie visar på framgångsrika resultat från försök med förbehandlad bakjäst, något som kan innebära ett genombrott för biobaserade lim. Bakom forskningen står RISE och kompetensplattformen EcoBuild, en satsning på forskning och innovation för att utveckla biobaserade material och produkter för tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn.

Stig Bardage, seniorforskare vid RISE med bakgrund som biolog, och Magdalena Sterley, expert på limning av trä, har studerat olika förbehandlingar av mikroorganismer som finns i bakjäst. Med en förbehandlad biomassa limmade de några prover och resultaten utvärderades sedan i en ABES-utrustning som används för att mäta den kraft som behövs för att dra isär en limfog.

- Vi konstaterade att en förbehandlad bakjäst var jättestark, lika stark som ett bindemedel av urea-formaldehyd, säger Stig Bardage.

Tanken på att ersätta traditionella formaldehyd-baserade lim med biobaserade alternativ är lockande men det innebär en utmaning. Nya biobaserade lim måste kunna produceras och erbjudas i stora kvantiteter, dessutom till ett likvärdigt pris. Enligt Stig är dock detta möjligt.

- Det går i princip att jäsa nästan vad som helst som innehåller kolhydrater för att producera svampbiomassa, möjligheterna för storskalig produktion/återvinning är därför stora. Från dagens bioetanolfabriker blir det t.ex. ett avfall som kan användas för att extrahera biomassa. Vi har redan testat jäst från ett bioraffinaderi som idag betraktas som rent avfall. Den jästen visar på bättre limegenskaper än bakjästen. En limprodukt skulle därför kunna vara färdig för kommersialisering inom en mycket snar framtid, förutsatt att vi hittar rätt partner.

Utmaningen för forskarna nu är att specificera användningsområdet och sätta ihop en värdekedja. Förhoppningen är att de framgångsrika resultaten ska attrahera företag till ett utvecklingsprojekt som kan leda till nya biobaserade lim i en snar framtid.

För mer information kontakta:

Stig Bardage, RISE, stig.bardage@ri.se, 0705-61 62 06.

EcoBuild:

EcoBuild är en internationell arena för samarbete mellan industri, institut och universitet. Tillsammans skapar vi produkter för ett hållbart samhälle med innovativa material från skogsråvara och annan förnybar biomassa. Visionen är att ta fram helt biobaserade material och produkter för tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn; utomhus, inomhus samt marin miljö. http://ecobuild.se/

Prenumerera