Svenska skogen har potential att ersätta fossila beståndsdelar i däck.

Forskare vid RISE ETC i Piteå har lyckats framställa biobaserad kimrök från sågspån av tall och gran via pyrolys. Resultaten antyder också att framställningen blir billigare än konventionell framställning med tunga fossilbaserade bränslen.

Kimrök är en av världens mest använda kolbaserade kemikalier. Ofta används dess engelska namn ’carbon black’. Kimrök kan enklast beskrivas som ett fint pulver av kol som bildats vid ofullständig förbränning av organiska material. Kimröken används bland annat till målarfärg och tryckfärger, men framför allt som tillsats i bildäck och andra industriprodukter.

Idag tillverkas kimröken av tunga, fossilbaserade bränslen så som stenkolstjära, vilket leder till stora utsläpp av fossila växthusgaser.

Varje år tillverkas ca 11 miljoner ton kimrök i världen, varav ungefär 90% av dessa används som fyllnadsmaterial och förstärkare i däck och andra gummiprodukter. Det är kimröken som gör däcken svarta.

Nu har alltså RISE ETC lyckats framställa biobaserad kimrök. Detta gjordes genom att först utvinna pyrolysolja av sågspån, med en blandning av 80% tall och 20% gran, för att sedan framställa kimrök från pyrolysoljan. Upptäckten möjliggör att den fossila kimröken kan ersättas med biobaserad kimrök eftersom processen är flexibel och skalbar. Upptäckten gjordes under 2018 av Dr. Pál Toth, Therese Vikström, Roger Molinder och Professor Henrik Wiinikka vid RISE ETC.

- Processen har stor potential eftersom utbytet från pyrolysolja till kimrök visats vara relativt stor redan i liten skala, och förväntas öka i större skala. Vi har även gjort enklare teknoekonomiska studier som antyder att det till och med kan vara billigare att tillverka kimröken fossilfritt jämfört med det gamla konventionella sättet, säger forskaren Pál Toth.

Nu pågår forskning för att säkerställa att processen går att skala upp till pilotskala samt att kvaliteten på slutprodukter uppfyller gällande standarder och krav.

Pyrolysolja framställs genom snabb upphettning av ett organiskt material (tex sågspån) till ca 500 grader utan tillgång till syre. Efter ca 2 sekunder kyls avgåenen ånga och bildar en trögflytande mörkbrun vätska som kallas pyrolysolja, fast koks samt ej kondenserbar gas

 

För mer information kontakta:

Jeanette Petersson, RISE, 070-1801747, jeanette.petersson@ri.se

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera

Media

Media