Test med självkörande fordon och fotgängare på Nordstans tak

Report this content

Hur kan självkörande fordon genom sitt agerande i trafiken interagera med fotgängare? Det har forskningsprojektet GLAD (Goods delivery under the Last mile with Autononomus Driving vehicles) undersökt. En studie med självkörande leveransfordon och fotgängare genomfördes på Nordstans tak i centrala Göteborg.

Projektet GLAD har som mål att undersöka och skapa kunskap om tillit och acceptans för självkörande leveransfordon i Sverige. Projektet finansieras av Trafikverket och nu har RISE, Aptiv, Clean Motion, Combitech och Högskolan i Halmstad genomfört en användarstudie på Nordstans garagetak.

– Vår utgångspunkt i den här studien har varit att man kan stödja trafikinteraktion utifrån fordonets rörelsemönster inklusive inbromsning och placering i körfältet, något som också styrks av våra preliminära resultat, säger Azra Habibovic.

Syftet med studien var att på ett kontrollerat sätt undersöka hur fotgängare interagerar och upplever små självkörande leveransfordon. Varje fotgängare fick uppleva olika trafiksituationer och göra en tolkning av fordonets avsikt i de givna situationerna. Fordonets körbeteende var designat att på olika sätt kommunicera fordonets avsikt som exempelvis att ge företräde till en fotgängare. Studien pågick i två dagar och involverade studiedeltagare från allmänheten.

– Ett självkörande fordon som på ett tydligt sätt kommunicerar sin avsikt väntas bli mer pålitligt och lättare att acceptera i samhället, säger Azra Habibovic, seniorforskare på RISE.

Det finns dock utmaningar kring detta då rörelsemönster kan tolkas på olika sätt i olika situationer. Trafikinteraktioner av dessa slag är något som utforskas av Victor Fabricius, institutsdoktorand vid RISE och Högskolan i Halmstad.

För Aptiv som utvecklar sensorer och algoritmer för självkörande teknik är insikterna från studien värdefulla och ger en känsla av hur körbeteendet kan användas som en del av kommunikationen med omgivningen.

– För oss är det viktigt att testa tekniken noga innan vi tar det till verklig trafik och att få återkoppling från allmänheten i ett tidigt utvecklingsskede är värdefullt, säger Henrik Clasen, Technical Manager Safety Systems på Aptiv.

Med sin existerande teknik för koordinering av självkörande fordonsflottor, ATMS (Autonomous Transport Management System), vidareutvecklar Combitech förmågan att hantera godsleveranser för självkörande fordon.

– Att få testa att skicka transportuppdrag och andra kommandon till fordonen i en realistisk kontext är värdefullt för att utvärdera och förbättra vår lösning, säger Gustaf Bergström, Software Engineer på Combitech.

Clean Motion ser en framtid där små självkörande leveransfordon är en del av leveranskedjan i Sverige, speciellt när det gäller leveranserna under den första och sista milen.

– För att detta ska bli verkligt är det viktigt att dessa fordon beter sig på ett accepterat sätt i trafiken. Att vi kunnat testa detta just på Nordstans tak är fantastiskt då det är unik miljö i centrala Göteborg, säger Christoffer Sveder, Director Commercial Operations från Clean Motion.

Forskningsprojektet GLAD studerar helheten, från teknik och interaktionen människa-maskin, till affärsmodeller och krav på den digitala och fysiska infrastrukturen.

– Det kommer ge unik kunskap till industrin, infrastrukturhållare, myndigheter och forskarvärlden, vilket är för oss på Trafikverket viktigt att stödja, konstaterar Trafikverkets strateg Hamid Zarghampour.  

För mer information, vänligen kontakta:

RISE

Azra Habibovic

Tel: +46 10 228 40 16

Email: azra.habibovic@ri.se

Clean Motion AB

Christoffer Sveder, Director Commercial Operations

Tel: +46 70 611 26 98

Email: christoffer@cleanmotion.se

Combitech

Åsa Scherling, Head of Communications and Marketing

Tel +46 734 18 77 98

Email: asa.scherling@combitech.com

Om projektet

Syftet med forskningsprojektet ”GLAD – Godsleverans under den sista milen med självkörande fordon” (eng. Goods delivery under the Last mile with Autonomus Driving vehicles) är att skapa en kunskapsbas om behovet och utmaningar för små självkörande leveransfordon i Sverige innan dessa finns i verklig drift. Exempel på forskningsfrågor som behandlas i projektet:

  • Vilken funktion väntas ADV fylla i transportkedjan i Sverige och vilka scenarier har mest affärspotential? Hur kommer affärsmodeller, skatter, regelverk behöva utvecklas?
  • Vad kännetecknar interaktioner med små självkörande leveransfordon, och vad krävs för att skapa effektiv, säker och attraktiv godsleverans? Vilka krav ställs på den digitala och fysiska infrastrukturen?
  • Vilka metoder är lämpliga för utvärdering små självkörande leveransfordon med avseende på säkerhet, effektivitet och upplevelse?

Projektet finansieras av Trafikverkets forsknings- och innovationsportfölj Strategiska Initiativ och leds av RISE Research Institutes of Sweden med Aptiv, Clean Motion, Combitech och Högskolan i Halmstad som partners. Projektet pågår från juni 2020 till och med september 2022.

Om Aptiv

Aptiv är ett ledande globalt teknikföretag med mer än 180 000 anställda på 124 tillverknings-anläggningar och 12 utvecklingscenter över hela världen. Med närvaro i 44 länder hanterar vi fordonsindustrins tuffaste utmaningar genom djup expertis inom mjukvara samt systemintegration och levererar marknadsrelevanta lösningar till våra kunder.

Läs mer på www.aptiv.com

 

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se

Om Combitech AB

Combitech är en nordisk lösnings- och konsultpartner med tjänster inom bland annat digital transformation, cybersäkerhet och totalförsvar. Vi är 1900 medarbetare, som hjälper företag, industri och offentlig sektor att dra nytta av teknik och digitalisering för ett hållbart och säkert samhälle. Technology with a purpose, helt enkelt!  Läs mer på  www.combitech.se
Combitech är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Om Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad är känd för sina verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Lärosätet har två profilområden, Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen, och deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Läs mer på www.hh.se.

Prenumerera

Media

Media