​Testanläggningen AstaZero bygger ut

AstaZero, testanläggningen för aktiv fordonssäkerhet, bygger nu ut för att möta kundernas krav på större kapacitet. 

– Vi får glädjande nog allt fler uppdrag, så det börjar bli trångt på anläggningen, säger AstaZeros vd Peter Janevik.

Den 31 oktober tas första spadtaget för utbyggnaden som består av två nya flerfilsvägar. De är drygt 700 meter långa och försedda med vändloopar och en plankorsning. Vägarna ger bland annat nya möjligheter för vägkantsprovningar, som har stor betydelse vid tester av självkörande fordon. Alla vägar har inte vita linjer i vägkanterna. Det är förstås oerhört viktigt för självkörande fordon att blixtsnabbt kunna avgöra var vägen slutar.

– De nya vägavsnitten gör att det går att köra av vägen på ett säkert sätt vid tester. Utbyggnaden innebär också nya möjligheter att utveckla sensorer och simulera riskfyllda motorvägssituationer. Ett konkret exempel som säkerhetssystemen måste kunna hantera är när en bil plötsligt byter körfält och därefter tvärnitar, säger Håkan Andersson, banchef på AstaZero.

Vid projekteringen av de nya vägarna har AstaZeros befintliga kunder haft stort inflytande över den slutliga utformningen.

– Vi jobbar alltid i nära samverkan med våra kunder. På det viset är vi säkra på att vi gör rätt saker, som är efterfrågade och verkligen ger maximal kundnytta, säger Peter Janevik.

AstaZero invigdes sommaren 2014. Testanläggningen ägs gemensamt av RISE och Chalmers. Läs mer på astazero.com

För mer information, kontakta: Peter Janevik, vd AstaZero, peter.janevik@astazero.com, tel 070-431 61 43 eller Håkan Andersson, banchef AstaZero, hakan.andersson@astazero.com, tel 070-631 61 42

Taggar:

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera

Media

Media