Utmaningar med åldrande befolkning

Boende, hälsa och nutrition. Tre viktiga områden som kommer att vara särskilt viktiga för en allt äldre befolkning. Det visar en ny rapport från SP.

I Sverige, liksom i övriga Europa och större delen av världen, ökar andelen äldre. Detta innebär stora utmaningar, men också möjligheter för samhälle, handel och företagande. I en tvärdisciplinär grupp har forskare från SP under knappt ett års tid arbetat med att ta fram underlag till en nationell strategisk forskningsagenda för en åldrande befolkning.

I rapporten identifieras tre prioriterade områden: boende, hälsa och nutrition. Genom att arbeta preventivt med individen i fokus samt satsa på så kallad välfärdsteknologi ska man inom en snar framtid kunna skapa och vidareutveckla ett lättillgängligt utbud av varor, tjänster och nätverk anpassade till nivåer och kvaliteter som önskas av de äldre.

För mer information kontakta: Karin Wendin, 010-516 5924, karin.wendin@sp.se

Slutrapporten finns att ladda ner här.

Taggar:

Prenumerera