Vätgas ska mätas bättre

SP är med i ett nystartat EU-projekt som syftar till att förbättra mätnoggrannheten vid tankning av vätgas. Det är ett steg på vägen mot det klimatsmarta vätgassamhället.

Antalet fordon som drivs med vätgas ökar inom EU. Tankstationerna blir också fler. Med start år 2015 räknar många med att vätgasbilarna på allvar börjar ta marknadsandelar. Det innebär att det blir allt viktigare att säkra att den som tankar vätgas får rätt mängd. Dagens bränslestandarder gäller framför allt flytande bränslen som bensin, etanol och diesel.

– Det finns inga generella mätdirektiv när det gäller vätgas och därför ska vi ta fram fakta och underlag för det, säger Gunn-Mari Löfdahl, mätexpert på SP.

EU-projektet heter HyAC och SP ansvarar för ett av de ingående delprojekten där man granskar mättekniken för vätgas till fordon. Konkret innebär det att SP utvärderar mätosäkerheten i mätningarna och analyserar befintliga standarder, rekommendationer och krav på gasmätare.

– Vårt mättekniska kunnande när det gäller bränslen av olika slag blir allt mer efterfrågat. Det känns väldigt bra att kunna bidra till introduktionen av ett nytt och klimatsmart bränsle som vätgas, säger Gunn-Mari Löfdahl.

För mer information, kontakta Gunn-Mari Löfdahl, SP, tel 010-516 53 81, gunn-mari.lofdahl@sp.se

Mer om projektet finns på:
http://www.fuelcelltoday.com/news-events/news-archive/2013/november/new-european-project-aims-to-improve-metering-accuracy-at-hydrogen-refuelling-stations

Taggar:

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera

Media

Media