Vd-byte på YKI – Ytkemiska Institutet

 YKI - Ytkemiska Institutet har fått Peter Alberius som ny, tillförordnad vd. Tidigare vd Bruce Lyne och vice vd Mats Andersson lämnade sina befattningar den 2 juni. YKI - som ingår i SP-koncernen - arbetar med tillämpad yt- och kolloidkemi och är internationellt ledande inom flera områden.

- Både YKIs styrelse, SPs ledning och YKIs intressentförening FYF anser att Peter Alberius är rätt person för att leda de förändringar som krävs för att YKI ska kunna ta nästa steg i utvecklingen mot ett världsledande forskningsinstitut inom ytkemi, säger SP-koncernens chef Maria Khorsand.

Peter Alberius har tidigare ansvarat för YKIs material- och färgsektion.

 För mer information kontakta

Peter Alberius, tf vd, YKI: 08-5010 6021

Maria Khorsand, koncernchef, SP: 0702-555528 

Läs mer om verksamheterna på www.yki.se och www.sp.se

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera